Kolikšno je optimalno število kategorij, ki jih prikažemo s stolpčnim grafikonom?

Število kategorij je odvisno predvsem od tega, kaj želimo prikazati:

  • Za prikaz splošnih trendov: v tem primeru je lahko število kategorij večje (do 50 stolpičev);
  • Za prikaz primerjave med kategorijami: v tem primeru je boljše zmanjšati število kategorij (do 12 kategorij).

Na strani 'Visually' lahko preberemo, da se moramo v vsakem primeru pri primerjavi spustiti pod 12 kategorij, najbolje pa na čim manj. Pri prikazovanju trendov se lahko povzpnemo tudi do 50 stolpičev, če tako bolj nazorno prikažemo določen trend.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.