Napredne možnosti analiz

V naprednejših možnostih lahko podatke analizirate glede na segmente, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje, statuse, prav tako pa lahko uporabite opcijo ZOOM

V spletnem orodju 1KA lahko opravimo več naprednih analiz. Ko anketo zaključimo in so podatki zbrani, kliknemo na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike'. V vsakem podzavihku zgoraj desno imate funkcijo 'Filtriranje' (ikona v obliki lijaka), ki vam odpre različne možnosti manipuliranja s podatki.

  • V oknu 'Segmenti' lahko določite spremenljivke, za katere želite, da razdelijo podatke glede na njihove segmente, s tem lahko naredite analize za ožjo populacijo. Nastavitev lahko poženete začasno, lahko pa tudi ustvarite nov profil. Primer: Kliknete na možnost 'Segmenti' in odpre se vam možnost izbire segmenta spremenljivke, npr.: 'Spol'. Po kliku na izbrano spremenljivko in gumbu za prikaz podatkov se nad seznamom tabel prikaže možnost izbire odgovora. Izberete odgovor 'Moški' in analiza se generira glede na osebe moškega spola;
  • Opcija 'Zoom' omogoča, da filtrirate podatke glede na odgovore ene spremenljivke. Več si lahko pogledate v priročniku ZOOM >>
  • 'Skupine' je možnost, kjer lahko podatke razdelite v skupine glede na spremenljivke, kar pomeni, da se vam seznami tabel izpišejo glede na vsak posamezen odgovor izbrane spremenljivke. Odpre se vam novo okno in na levi strani se vam izpišejo vse spremenljivke, glede na katere lahko izvedete analizo po skupinah. Izberete želeno spremenljivko in jo prenesete v desno okno. Nastavitev lahko shranite kot nov profil, lahko pa le poženete začasno. Zgenerirala se vam bo analiza glede na vsak odgovor spremenljivke, ki ste jo izbrali;
  • Opcija 'Spremenljivke' omogoča izbor poljubnih spremenljivk, ki jih lahko vključite v analizo. Iz seznama odkljukate tiste spremenljivke, katere ne želite imeti prikazane, kljukico pa pustite pri tistih, ki želite, da se prikažejo. Nastavitev lahko shranite kot nov profil, lahko pa samo poženete začasno. Izvede se vam analiza za želeno spremenljivko;
  • Opcija 'Pogoji' omogoča kreiranje pogojev za prikaz analize glede na spremenljivke;
  • 'Manjkajoči' je opcija, kjer je možno nastaviti, kateri manjkajoči odgovori naj se prikažejo ter pri katerih vrstah analize;
  • Pri izvedbah analiz lahko nastavite tudi obdobje zbiranja podatkov, za katerega želite pognati analizo. To lahko storite z možnostjo 'Obdobje';
  • Opcija 'Statusi' omogoča izbor podatkov za analizo glede na status ankete. Najprej je potrebno ustvariti nov profil (s klikom na gumb 'Shrani kot nov profil'), šele nato se lahko regulira prikaz podatkov glede na status. 

S klikom na gumb v obliki 'koleščka', ki se nahaja desno zgoraj (levo od filtra) lahko ponastavite tudi 'Nastavitve' za splošne prikaze analiz, prazna vprašanja, splošne nastavitve analiz, nastavitve tabel, nastavitve grafov, izpise odgovorov respondentov in izpise vprašalnika.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.