Če kliknete na zavihek  'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:'), kliknete na 'Tabele', se izpiše dvodimenzionalna tabela dveh kategorialnih spremenljivk, kjer lahko pogledate medsebojno povezanost.

V prvem spustnem meniju zberete neodvisno spremenljivko, v drugem pa odvisno spremenljivko. Sistem vam generira korelacijsko tabelo s frekvencami in obarvanimi polji glede na povezanost, legenda povezanosti glede na reziduale je prikazana desno nad tabelo. Če želite rezultate v odstotkih, potem obkljukajte zgoraj možnost 'Odstotek'. Za tabelo lahko izberete tudi prikaz grafov z vklopom možnosti 'Prikaži grafe'. Levo nad tabelo se izpiše koeficient hi-kvadrata.

Korelacijsko tabelo se da izvoziti v formatih PDF, MS word ali MS Excel, omogočeno pa je tudi direktno tiskanje. Možen je tudi prikaz grafa. Korelacijsko tabelo in graf lahko enostavno dodate v svoje poročilo po meri (klik na ikono zvezdice levo od imena spremenljivke).

Korelacijsko tabelo lahko tudi analizirate z naprednimi možnostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.