Če kliknete na zavihek  'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:') kliknete na 'Tabele', imate na voljo dvodimenzionalno tabelo dveh spremenljivk, kjer lahko pogledate medsebojno povezanost.

V prvem spustnem meniju zberete neodvisno spremenljivko, v drugem pa odvisno spremenljivko. Sistem vam generira korelacijsko tabelo s frekvencami in obarvanimi polji glede na povezanost. Desno od izbranih spremenljivk lahko obkljukamo tudi 'reziduali'.  Legenda povezanosti glede na reziduale je prikazana levo pod tabelo. Če želite rezultate v odstotkih, potem obkljukajte zgoraj možnost 'Odstotek'. Za tabelo lahko izberete tudi prikaz grafov z vklopom možnosti 'Prikaži grafe'. Levo nad tabelo se izpiše koeficient hi-kvadrata.

Korelacijsko tabelo lahko uporabniki individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabniki poslovnih paketov za skupine izvozite v formatih PDF, MS word ali MS Excel ter jo tudi analizirate z naprednimi možnostmi in jo tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

V zgornjem desnem kotu v obliki 'koleščka' se nahajajo tudi nastavitve analiz. Tukaj lahko nastavite:

 • Splošni prikaz analiz:
  • Med drugim lahko določite kateri tipi vprašanj in kategorij so prikazani (kategorije vprašanj, kategorija drugo, števila, besedilna vprašanja) - privzeto je prikazano vse.
 • Splošne nastavitve analiz:
  • Nastavitve decimalk.
 • Nastavitve grafov:
  • Poravnava,
  • Velikost pisave,
  • Položaj numerusa,
  • Prikaz povprečja na grafu.

Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.