Kolikšno je maksimalno število kategorij, ki jih je še smiselno prikazati s strukturnimi krogi?

Prikaz kategorij v obliki strukturnih krogov postane v primeru večjega števila kategorij zelo hitro nepregleden. Pri omejitvah velja na eni strani upoštevati, da človeško oko lahko razloči in si zapomni največ 12 kategorij, ki so prikazane hkrati. Število kategorij, ki jih je primerno uporabiti, pa je še bistveno manjše. Tako npr. Excel priporoča največ 5-6 kategorij, Eagereyes priporoča 5-7 kategorij, Haikudeck pa navaja do 8 kategorij. Večina ostalih priporočil omenja 6 kategorij (Univerza Leicester, Statistični urad Kanade).

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da je pri strukturnih krogih primerno prikazati do 5-7 kategorij.

Dodati pa velja, da se je potrebno strukturnim krogom (in krožnim oblikam nasploh) — razen redkih izjem — načeloma izogibati. Človeški kognitivni in vidni sistem je namreč načeloma veliko boljši pri zaznavanju razlik med dolžinami in višinami kot pri zaznavanju razlik v površinah in kotih.

Posebej velja izpostaviti, da skoraj niso primerne tri-dimenzionalne predstavitve, kjer se npr. strukturnim krogom dodaja še debelina, saj so le nepotrebna ovira za posredovanje ključne informacije o razmerjih med kategorijami. Nemalokrat posredujejo uporabniku celo napačno informacijo.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.