Opisne statistike

Če kliknete na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:') kliknete na 'Opisne', se generira ena tabela z vsemi vprašanji ankete.

Tabela vsebuje ime spremenljivke oz. kategorij, vprašanje z odgovori, število veljavnih enot in število vseh enot. Glede na tip spremenljivke se izpišejo tudi povprečja ali odstotki, standardni odklon ter minimum in maksimum.

Vsako vprašanje si lahko ogledate v novem oknu, kjer se odvisno od tipa vprašanja prikaže tabela, v kateri so lahko predstavljene sumarne frekvence, dopolnjene frekvence, opisne statistike ali osnovne frekvence.

Uporabniki individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabniki poslovnih paketov za skupine lahko vsako tabelo izvozijo v formatih PDF, MS Word ali MS Excel. Dodatno lahko ti uporabniki statistike analizirate z naprednimi možnostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoče vrednosti, obdobje ter statuse enot.

V zgornjem desnem kotu v obliki 'koleščka' se nahajajo tudi nastavitve analiz. Tukaj lahko nastavite:

 • Splošni prikaz analiz:
  • Med drugim lahko določite, kateri tipi vprašanj in kategorij so prikazani (kategorije vprašanj, kategorija drugo, števila, besedilna vprašanja) - privzeto je prikazano vse.
 • Splošne nastavitve analiz:
  • Nastavitve decimalk.
 • Nastavitve grafov:
  • Poravnava,
  • Velikost pisave,
  • Položaj numerusa,
  • Prikaz povprečja na grafu.

Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.