Prikazi možnih analiz v sumarniku

V zavihku 'ANALIZE' - 'Statistike' pri osnovnih statističnih analizah (sumarnik, opisne statistike in frekvence) 1KA ponuja za pregled rezultatov šest različnih prikazov.

 • f  Frekvence: vsebuje absolutne frekvence, relativne frekvence, odstotke veljavnih enot ter kumulativo. Prikaz je predvsem uporaben , ko nas zanima surovo število odgovorov za vnaprej določene kategorije (npr. Kategorije – en odgovor) ali vsebina odgovorov (npr. Besedilo in Datum). Prikaz se ujema s prikazi v izbranem načinu statistične analize »Frekvence«.

  Primer:

 • f*  Združene frekvence: Prikaz se uporablja le za vprašanja z več možnimi odgovori, torej Kategorije – več odgovorov in Tabela – več odgovorov. Vsebuje frekvence, veljavne enote, ustrezne enote ter odstotke veljavnih in ustreznih enot. Prikaz se privzeto uporablja le v izbranem načinu statistične analize »Sumarnik«.

  Primer:

 • s  Opisne statistike: vsebuje število veljavnih enot, vseh enot, povprečje, standardni odklon, minimum in maksimum. Prikaz je uporaben pri ordinalnih, intervalnih in razmernostnih spremenljivkah, kadar nas ne zanimajo frekvence za posamezne kategorije, pač pa bolj splošna slika odgovorov. Prikaz se ujema s prikazom v izbranem načinu statistične analize »Opisne statistike«.

  Primer:

 • ∑  Tabela: Uporablja se le za prikazovanje podatkov v dveh dimenzijah, zato je ta prikaz primaren za vse tipe tabel, npr. Tabela – en odgovor, Tabela – diferencial, Tabela – več odgovorov itd. Vsebuje absolutne in relativne frekvence za vse kombinacije kategorij in odgovorov. Prikaz se privzeto uporablja le v izbranem načinu statistične analize »Sumarnik«.

  Primer:

 • ∑↓  Navpična tabela: Prikaz je na voljo le za tip Dvojna tabela. Vsebuje iste informacije kot prikaz ‘ Tabela’, s tem da sta tabeli postavljeni navpično in ne vodoravno. Prikaz se privzeto uporablja le v izbranem načinu statistične analize »Sumarnik«.

  Primer:

 • A  Samo besedilo: Prikaz je na voljo zgolj kot alternativni prikaz znotraj opcije »Frekvence« za vprašanje tipa Besedilo in ostale ne-numerične tipe (URLemail, fotografija, naloži datoteko ipd.). Od prikaza »Frekvence« se razlikuje le v tem, da našteva besedilne vnose, vendar brez frekvenc. Prikaz se privzeto ne uporablja, nastopa le kot dodatna možnost v izbranem načinu statistične analize »Frekvence«.

  Primer:

V sumarniku imajo različni tipi vprašanj različne privzete prikaze, ki podatke predstavljajo na najbolj učinkovit način. Npr. Kategorije – en odgovor ima privzeti prikaz ‘f  Frekvence’, Kategorije – več odgovorov ima privzeti prikaz ‘f*  Združene frekvence’, Tabela ima privzeti prikaz ‘Tabela’ itd.

Vsak tip vprašanja ima poleg privzetega na voljo še druge prikaze, ki so smiselni za dan tip vprašanja (npr. prikaz ‘s  opisne statistike’ ni na voljo za nominalne spremenljivke).

Ob kliku na ikono treh pik   je viden privzeti prikaz danega tipa vprašanja (obarvan modro) ter možnosti drugih prikazov. Ob kliku se drugi prikazi odprejo v ločenem oknu.

 

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.