Osnovne analize podatkov

Osnovne analize so mogoče kar neposredno v aplikaciji, in sicer znotraj zavihka 'ANALIZE' - 'Statistike'. Tukaj lahko pregledate:

  • 'Sumarnik': Sumarnik prikazuje povzetek analize vaše ankete in je tudi avtomatsko generiran, ko odprete podzavihek 'Statistike'. 
  • 'Opisne': Za vsako spremenljivko posebej se vam prikažejo opisne statistike, kot so število enot, povprečje, standardni odklon, minimum in maksimum. 
  • 'Frekvence': Pri odgovorih vsake spremenljivke se vam prikažejo frekvence, torej kolikokrat je bil tisti odgovor izbran. 
  • 'Tabele': To so kontingenčne tabele: najprej izberete neodvisno spremenljivko, nato pa še odvisno spremenljivko. Analiza bo pokazale skupne rezultate in pokazala, če obstaja med spremenljivkama povezanost ali ne. 
  • 'Multitabele': To je večdimenzionalna tabela kategoričnih spremenljivk. Izberete lahko več spremenljivk in tabela bo pokazala skupne rezultate. 
  • 'Povprečja': S to opcijo lahko naredimo izračun povprečij po skupinah. Najprej izberemo neodvisno spremenljivko, oz. jo določimo kot kategorijo, nato pa izberemo še odvisno spremenljivko. 
  • 'T-test': Omogoča preverjanje domnev o statističnih razlikah na dveh spremenljivkah. 
  • 'Razbitje': Analiza je razbita glede na kontrolno spremenljivko. Iz spustnega seznama izberete spremenljivko, po kateri bi kontrolirali oz. razbili svoje podatke.

Pri vsaki vrsti analize si lahko rezultate izvozite v PDF, MS Word in MS Excel formatu. Lahko pa ustvarite tudi link, ki ga posredujete poljubnim osebam in jim tako omogočite vpogled v te rezultate/analize, vendar to ne pomeni, da imajo dostop do vaše ankete. Vsako tabelo oz. graf pa lahko tudi vključite v 'Poročilo po meri'.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.