Grafični prikaz podatkov (5M 16S) [NOVO]

Videovodič prikazuje postopek priprave grafične predstavitve rezultatov v orodju 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.