Osnovne analize podatkov

Osnovne analize so mogoče kar neposredno v aplikaciji, in sicer znotraj zavihka 'ANALIZE' - 'Statistike'. Tukaj lahko pregledate:

  • 'Sumarnik': Sumarnik prikazuje povzetek analize vaše ankete in je tudi avtomatsko generiran, ko odprete podzavihek 'Statistike'. 
  • 'Opisne': Za vsako spremenljivko posebej se vam prikažejo opisne statistike, kot so število enot, povprečje, standardni odklon, minimum in maksimum. 
  • 'Frekvence': Pri odgovorih vsake spremenljivke se vam prikažejo frekvence, torej kolikokrat je bil tisti odgovor izbran. 
  • 'Tabele': To so kontingenčne tabele: najprej izberete neodvisno spremenljivko, nato pa še odvisno spremenljivko. Analiza bo pokazale skupne rezultate in pokazala, če obstaja med spremenljivkama povezanost ali ne. 
  • 'Multitabele': To je večdimenzionalna tabela kategoričnih spremenljivk. Izberete lahko več spremenljivk in tabela bo pokazala skupne rezultate. 
  • 'Povprečja': S to opcijo lahko naredimo izračun povprečij po skupinah. Najprej izberemo neodvisno spremenljivko, oz. jo določimo kot kategorijo, nato pa izberemo še odvisno spremenljivko. 
  • 'T-test': Omogoča preverjanje domnev o statističnih razlikah na dveh spremenljivkah. Na voljo je zgolj za uporabnike s statusom administratorja.  
  • 'Razbitje': Analiza je razbita glede na kontrolno spremenljivko. Iz spustnega seznama izberete spremenljivko, po kateri bi kontrolirali oz. razbili svoje podatke.

Uporabniki individualnih paketov 2KA in 3KA  ter uporabniki poslovnih paketov za skupine si lahko pri določenih analizah rezultate izvozite v PDF, MS Word ali MS Excel formatu. Lahko pa ustvarite tudi javno povezavo, ki jo posredujete poljubnim osebam in jim tako omogočite vpogled v te rezultate/analize, vendar to ne pomeni, da imajo dostop do vaše ankete. Vsako tabelo oz. graf pa lahko tudi vključite v 'Poročilo po meri'. Poročila po meri so na voljo le uporabnikom individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.