Evalvacija spletnih strani

Videovodič prikazuje izdelavo ankete, ki vsebuje evalvacijo spletnih strani.

1KA is free to use for basic users