Evalvacija spletnih strani (2M 49S) [NOVO]

Videovodič prikazuje izdelavo ankete, ki vsebuje evalvacijo spletnih strani.

1KA is free to use for basic users