Anketni podatki, parapodatki, identifikatorji in sistemske spremenljivke

V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' je privzeto vklopljen prikaz naslednjih podatkov za ustrezne enote: status, podrobnosti statusa in odgovori respondentov. 

Status:

Podrobnosti statusa:

 • Prazna: podatek, ali je respondent anketo zgolj preklikal brez odgovarjanja.
 • Številka vnosa (recnum): zaporedna številka vnosa
 • Datum: datum izpolnjevanja ankete. 

Odgovori respondentov:

 • Odgovori respondentov (anketni podatki) za ustrezne enote.

Če želimo poleg številčnih vrednosti odgovorov videti tudi dejanske odgovore, kliknemo na Prikaz stolpcev in obkljukamo možnost 'Labele odgovorov'.

Dodatni podatki

V primeru, da med pregledovanjem podatkov označimo možnost 'Vse enote' ali pa imajo nekatere enote email vabilo, se avtomatsko prikaže tudi naslednje polje:

 • Ustreznost: ali je posamezna enota ustrezna, kjer se med ustrezne enote štejejo tiste s statusom 5 ali 6, torej delno ali v celoti končane ankete;

V posebnih primerih lahko v ustreznih potrdilnih poljih po kliku na Prikaz stolpcev (nad tabelo s podatki) omogočite še prikaz:

 • Zaporedne številke vnosa, ki se generira sproti (potrdilno polje 'Zaporedna številka respondenta').
 • Vpogled v posamezno anketo: vklopimo bližnjico za vpogled celotne ankete respondenta. 

Če ste uporabili avtomatske vnose, se pri pregledovanju podatkov avtomatsko prikaže tudi stolpec 'Testni', ki označuje, ali gre pri posamezni enoti za testni vnos.

Parapodatki

Parapodatki so na voljo uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. S klikom na potrdilno polje 'Parapodatki respondentov' (po kliku na Prikaz stolpcev) omogočite tudi prikaz naslednjih informacij:

 • Datum: v tabeli z enotami respondentov imamo v stolpcu "Parapodatki respondentov" naveden datum in točen čas izpolnjevanje glede na posamezne strani ankete:
  • Datum začetek: točni datum in čas (ura, minute in sekunde), ko je respondent prišel na uvodno stran ankete (klik na URL povezave do izpolnjevanja ankete);
  • Datum konec: Zadnji čas aktivnosti respondenta na anketi, pri čemer ni upoštevana zaključna stran.
  • Stran 1 (datum_1): Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 1;
  • Stran 2 (datum_2): Točen čas ko je respondent kliknil na »Naslednja stran« na strani 2;
  • Stran n (datum_n; n – število strani): Točen čas ko je respondent kliknil na »zadnja stran« na strani n. Čas zaključne strani (zaključek ankete) ni viden.
 • Brskalnik: kateri brskalnik je respondent uporabljal;
 • Verzija brskalnika: kateri brskalnik je respondent uporabljal;
 • Operacijski sistem naprave, ki jo je respondent uporabljal;
 • Naprava: vrsta naprave, ki jo je uporabljal respondent (računalnik, mobilni telefon, tablico);
 • Referer: s katerega spletnega mesta je respondent dostopal do ankete (preusmeritev oz. 'referer');
 • Jezik: v katerem jeziku je respondent odgovarjal na anketo (v primeru večjezičnih anket).

Parapodatki so prikazani na desni strani v tabeli podatkov. Če niso vidni vsi podatki, je potrebno nad tabelo pri polju Vprašanja na stran, izbrati možnost Vsa.

Shranjevanje in prikaz parapodatkov lahko izklopite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' in v 1KA se potem ne beležijo nobeni parapodatki, niti časovni potek (datumi odgovarjanja) po posameznih straneh. Izklopite lahko shranjevanje: brskalnika respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datume odgovarjanja na vprašanja. Več >>

Identifikatorji

Identifikatorji so podatki, ki jih uvozimo in urejamo v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila', ki je na voljo le uporabnikom individualnega paketa 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. Običajno gre za ime, priimek, email, naslov ipd. Zaradi varovanja zasebnosti teh podatkov v anketah ni mogoče prikazati hkrati z anketnimi podatki, ampak so prikazani ločeno. Skupen pregled, analiza in izvoz je s predhodnim privoljenjem sodelujočih mogoč le v tipu Forma (anketa na eni strani), kjer običajno zbiramo registracijske podatke, ne pa anketna mnenja.

Identifikatorji sodijo med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabljamo (pokličemo) v email komunikacijo, torej pri obveščanju in pošiljanju email vabil, hkrati pa identifikatorji omogočajo identifikacijo vsake enote. V urejanju vprašalnika seveda lahko poleg identifikatorjev za sistemsko spremenljivko označimo katerokoli spremenljivko (pri urejanju posameznega vprašanja izberemo zavihek 'Napredno' in izberemo možnost 'Sistemska spremenljivka'), kar omogoča njeno uporabo v email komunikaciji.

V podatkih ni mogoče prikazati IP številk respondentov, saj jim ne sledimo in jih beležimo ločeno od anketnih podatkov, kot to opredeljuje naša politika zasebnosti.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.