Podrobni izračuni uporabnosti vprašalnikov

Prikaz podrobnih izračunov uporabnosti vprašalnikov lahko vklopite v zavihku 'STATUS' - 'Napredni statusi' - 'Uporabni respondenti'

Podrobne izračune vklopite s klikom na 'Nastavitve prikaza podatkov' in izbiro potrdilnega polja 'Izračuni'. V tabeli se skrajno desno izpišejo vrednosti za naslednje izračune:

1. UNL – stopnja neodgovorov (angl. unit nonresponse level). Dobimo jo tako, da število vseh neodgovorov spremenljivke za posamezno enoto delimo s številom vseh spremenljivk, ki so bile tej enoti prikazane. UNL za respondenta, ki je odgovoril na vsa vprašanja v anketi tako znaša 0. Druga skrajnost je primer, kjer je respondent prišel do konca ankete in je aplikacija pri vseh vprašanjih zabeležila neodgovor spremenljivke, zaradi česar je UNL=1.

2. UML – stopnja manjkajočih podatkov (angl. unit missing-data level), ki predstavlja delež vprašanj, na katere respondent ni odgovoril, ker je prezgodaj zapustil anketo (prekinitev ali angl. breakoff). Pri izračunu UML zato upoštevamo UBL – stopnjo prekinitev enote (angl. unit breakoff level), ki odraža delež strani vprašalnika (oz. delež vprašanj), ki bi se prikazale za tem, ko respondent prezgodaj prekine z izpolnjevanjem. Na primer, če pride do prekinitve, ko respondent izpolni 10 % vprašalnika, potem UBL znaša 0.9 oz. 90 %. Tako imamo podatke za UNL in UBL ter lahko izračunamo tudi UML:

UML = UBL + (1 – UBL) × UNL = UBL + UNL – UBL × UNL

3. UCL – stopnja izpolnjenosti (angl. unit completeness level) je odgovarjajoča komplementarna vrednost za UML:

UCL = (1 – UML) = 1 – UBL – UNL + UBL × UNL

Če vzamemo primer iz 2. točke z LBM=0.9 in predpostavimo, da je respondent odgovoril na polovico od 10% odgovorov, ki so mu bili prikazani (UNL=0.5), potem UCL znaša 0.05 oz. 5 %.

4. UIL stopnja nerelevantnosti (angl. unit non-applicability level) je izračunana tako, da se število vseh spremenljivk, kjer pogoj (IF) za določeno enoto ni izpolnjen (status -2), deli z vsoto števila vseh spremenljivk, ki so bile tej enoti prikazane, in števila vseh spremenljivk, kjer pogoj (IF) za določeno enoto ni izpolnjen. Če ima anketa 20 vprašanj in respondent odgovori na 10 vprašanj, preostalih 10 vprašanj pa mu ni prikazanih, ker ne izpolnjuje pogoja, potem UIL znaša 0.5 oz 50 %.

5. UAQ stopnja naknadnih vprašanj (angl. unit additional questions). Dobimo jo tako, da število spremenljivk, ki določenemu respondentu niso bile prikazane, ker so bile naknadno dodane v vprašalnik, delimo s številom vseh spremenljivk. Če ima anketa 20 spremenljivk in jo respondent v celoti izpolni, nato pa naknadno dodamo še 10 spremenljivk, je UAQ za tega respondenta 0.33 oz 33 %.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.