Stopnja odgovorov

V zavihku 'STATUS' vam je na voljo, poleg informacij o anketi, o klikih na anketo, končnega statusa, časovnega poteka in poteka po straneh, tudi pregled stopnje odgovorov.

Sklop 'Stopnje odgovorov' prikazuje kumulativni status glede na naslednje statuse:

  • Klik na nagovor: šteje se vsak klik na anketo, ne glede na to, ali je anketa rešena v celoti ali pa je anketiranec zapustil anketo takoj po kliku na povezavo do nje.
  • Klik na anketo: šteje se vsakega anketiranca, ki je vsaj enkrat kliknil na 'Naslednja stran'.
  • Začel izpolnjevati: šteje se vsakega anketiranca, ki jezačel z izpolnjevanjem ankete.
  • Delno izpolnjena: šteje se vsakega anketiranca, ki je odgovoril vsaj na eno vprašanje.
  • Končal anketo: šteje se vsakega anketiranca, ki je kliknil na gumb 'Konec', ki se nahaja na zadnji strani ankete.

Če respondent do prekinitve ankete (ali je končal nekje na sredini ankete ali je kliknil na gumb 'Konec') kljub klikanju ni odgovoril na nobeno vprašanje, potem anketa dobi status delno prazna (5l) ali prazna v celoti (6l), kjer se dodatna črka "l" nanaša na lurker (ogledovalec).

Stopnje odgovorov so podrobneje razložene v SHEMI.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.