V zavihku 'STATUS' - 'Napredni statusi >' - 'Indeks hitrosti'ki se nahaja v 'Naprednih statusih', so v tabeli označene enote, ki so anketo izpolnjevale prehitro. Prehitro pomeni, da se je čas respondenta, ki je sodeloval v anketi, na določeni strani anketnega vprašalnika nahajal na intervalu med 0 in 10 odstotkov najhitrejših enot. Indeks hitrosti pa je izračunan na naslednji način:

1. Za vsako stran ankete izračunamo mediano (povprečna vrednost vseh enot).

2. Za vsako stran posebej opredelimo respondente, in sicer:

  • Časom respondentov, ki so večji ali enaki vrednosti mediane, pripišemo vrednost 1;
  • Časom respondentov, ki so manjše od mediane, pripišemo vrednost, ki jo dobimo po naslednji formuli:

                                                              

3. Dobljene vrednosti (X) za posameznega respondenta po posameznih straneh seštejemo in delimo s številom strani, na katerih je bil respondent.

4. Vrednost oziroma čas, ki se nahaja na intervalu med 0 in 10 odstotkov, opredelimo kot prehitrega respondenta.

  • Vrednost 1 pomeni, da je čas respondenta na posamezni strani spletne ankete nad vrednostjo mediane;
  • Čas respondenta, ki se približuje vrednosti 0, nakazuje na respondenta s časom pod vrednostjo mediane.

V primeru prehitrih enot obstaja določeno tveganje, da opazovane enote predstavljajo slabšo kakovost podatkov (strategija zadostovanja).

<< Nazaj na STATUS

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.