Socialna omrežja

Socialno omrežje je določena množica enot, ki jih medsebojno povezujejo socialne vezi. Enote lahko predstavljajo posamezniki, skupine, organizacije ipd., socialne vezi pa so odnosi (družabni, poslovni, intimni ipd.) med njimi.

Pri oblikovanju spletne ankete so omrežja sestavljena iz enot, katere respondent oceni na osnovi enakih vprašanj. V ta namen 1KA ponuja možnost posebnega tipa ankete 'Socialna omrežja', ki ga pred urejanjem vprašalnika označite v zavihku 'UREJANJA' - 'Nastavitve' - 'Napredni moduli'.

Ob vklopu modula ''Socialna omrežja', se vam v oknu pojavi tudi dodaten opis funkcionalnosti ter povezave do primerov v knjižnici vprašalnikov.

Ko vklopite napredni modul 'Socialna omrežja', se v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' med vsemi tipi vprašanj, v sklopu 'Napredne možnosti', pojavi tip vprašanja 'SN-Imena'.

Tip vprašanja 'SN-Imena' postavimo na prvo mesto oz. pred zanko, saj z njim respondent navede imena vseh enot, s katerimi je na nek način socialno povezan (so njegovi prijatelji, družina, poslovni partnerji ipd.). V samem vprašalniku respondenti s klikom na 'Dodaj novo osebo' dodajo osebe iz svojega omrežja, za katere bodo veljala vprašanja v nadaljevanju, ki so vstavljena v zanki. Dodajo lahko poljubno število oseb, seveda pa se lahko vprašanje tudi spremeni in lahko sprašujete po drugih spremenljivkah, kot npr. države, v katerih so že bili...

Sledi vstavljanje Zanke, ki jo najdete pod 'Dodaj vprašanje', v sklopu 'Napredne možnosti'. Zanka omogoča ponavljanje nekega vprašanja oz. vprašanj glede na odgovore na prejšnje vprašanje, v našem primeru glede na spremenljivke, ki jih bo respondent navedel preko vprašanja 'SN-Imena' (Social Network imena). V zanki iz spustnega seznama izberete prvo vprašanje oz. spremenljivko 'SN-Imena'. V zanko oz. znotraj zanke pa vstavite vsa vprašanja, ki se bodo generirala za vsako respondentovo navedbo.

Na tak način torej z generatorjem imen respondent oblikuje svoje omrežje, z vprašanji v zanki pa o njegovem omrežju zbere informacije, ki ga zanimajo.

Za lažje razumevanje si oglejte primer >>, ki ga najdete tudi v knjižnici anket >> ('1KA vprašalniki' - '1KA napredni moduli' - 'Socialna omrežja') in si ga lahko skopirate kot osnovo za oblikovanje vašega vprašalnika socialnih omrežij.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.