fbpx Kviz | 1KA
+
Ustvari anketo

Kviz

Orodje 1KA omogoča izdelavo različnih kvizov in testov.

Potrebno je ustvariti običajno anketo, ki omogoča vejitve in pogoje. Da bo ta anketa tipa 'Kviz', v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' v meniju na levi strani med naprednimi moduli označite oz. vklopite 'Kviz'. Modul Kviz je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Pri vklopu modula Kviz lahko določimo tudi, ali se v zaključku ankete prikažejo rezultati kviza s pravilnimi odgovori in graf rezultatov.

V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' vnesete vsa vprašanja in odgovore kviza.

Prikaz pravilnih in napačnih odgovorov

Posebnost kviza je določanje pravilnih in napačnih odgovorov. Pravilne odgovore določite na zelo enostaven način, in sicer s klikom na 'kljukico', ki je predzadnja ikona na desni strani. Kljukica se vam obarva zeleno.

V tem primeru se v zaključku ankete oz. kviza izpišejo vsa vprašanja z označenimi pravilnimi (zeleno obarvani) in nepravilnimi (rdeče obarvani) odgovori.

Primer kviza s prikazom pravilnih in napačnih odgovorov >>

Prikaz besedila glede na rezultat

V primeru prikaza besedila za določen rezultat je potrebna uporaba kalkulacij in pogojev. Vsakemu odgovoru posebej 1KA avtomatsko zaporedno določi vrednosti 1, 2, 3 itd. Pri kvizu morate te vrednosti spremeniti, in sicer: pravilen odgovor na vprašanje mora imeti vrednost 1, vsi ostali (tj. nepravilni odgovori), pa morajo imeti vrednost 0.

Vrednost posameznega odgovora spremenite tako, da v urejevalniku vprašanja označite 'Uredi vrednosti odgovorov' in pri posameznem odgovoru spremenite vrednost (1 za pravilne in 0 za nepravilne odgovore).

Za vprašanji vstavite 'Kalkulacijo', v katero vključite seštevek vseh vprašanj. Za kalkulacijo naredite prelom strani.

Besedilo posameznega rezultata vpišete v tip vprašanja nagovor in nato s pogoji določite, kateri izpis (nagovor) se naj prikaže glede na doseženo število točk respondenta ob koncu vprašalnika (npr. če je vsota točk manjša od 5, naj se prikaže prvi nagovor). V prikazanem besedilu lahko z uporabo funkcije 'Data piping' tudi izpišete rezultat, ki ga je respondent dosegel.

Primer kviza s prikazom besedila glede na rezultat >>

Primer najdete tudi v 'Javni knjižnici'.

Povezave: