Orodje 1KA omogoča izdelavo različnih kvizov in testov.

Potrebno je ustvariti običajno anketo, ki omogoča vejitve in pogoje. V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' v meniju na levi strani med naprednimi moduli označite oz. vklopite 'Kviz'.

V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' vnesete vsa vprašanja in odgovore kviza, ki morajo biti kategorialnega tipa ('Kategorije - en odgovor' ali 'Kategorije - več odgovorov')

Prikaz pravilnih in napačnih odgovorov

Posebnost kviza je določanje pravilnih in napačnih odgovorov. Pravilne odgovore določite na zelo enostaven način, in sicer s klikom na 'kljukico', ki je predzadnja ikona na desni strani posameznih kategorij/odgovorov vprašanja. Kljukica se vam obarva zeleno.

V tem primeru se v zaključku ankete oz. kviza izpišejo vsa vprašanja z označenimi pravilnimi (zeleno obarvani) in nepravilnimi (rdeče obarvani) odgovori.

Primer kviza s prikazom pravilnih in napačnih odgovorov >>

Prikaz besedila glede na rezultat

V primeru prikaza besedila za določen rezultat je potrebna uporaba kalkulacij in pogojev. Vsakemu odgovoru posebej 1KA avtomatsko zaporedno določi vrednosti 1, 2, 3 itd. Pri kvizu morate te vrednosti spremeniti, in sicer: pravilen odgovor na vprašanje mora imeti vrednost 1, vsi ostali (tj. nepravilni odgovori), pa morajo imeti vrednost 0.

Vrednost posameznega odgovora spremenite tako, da v nastavitvah vprašanja označite 'Uredi vrednosti odgovorov' in pri posameznem odgovoru spremenite vrednost (1 za pravilne in 0 za nepravilne odgovore).

Za vprašanji vstavite 'Kalkulacijo', v katero vključite seštevek vseh vprašanj. Za kalkulacijo naredite prelom strani.

Besedilo posameznega rezultata vpišete v tip vprašanja nagovor in nato s pogoji določite, kateri izpis (nagovor) naj se prikaže glede na doseženo število točk respondenta ob koncu vprašalnika (npr. če je vsota točk manjša od 5, naj se prikaže prvi nagovor). V prikazanem besedilu lahko z uporabo funkcije 'Data piping' tudi izpišete rezultat, ki ga je respondent dosegel.

Primer kviza s prikazom besedila glede na rezultat >>

Primer najdete tudi v 'Javni knjižnici'.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.