Socialna omrežja

1KA omogoča izdelavo vprašalnika za raziskovanje socialnih omrežij. V ta namen je na voljo poseben modul 'Socialna omrežja', ki ga vklopite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Socialna omrežja'.

Po vklopu modula, imate pri urejanju vprašalnika, v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', v naboru vprašanj, pod 'Napredne možnosti', na voljo tip vprašanja - 'SN imena'. To vprašanje omogoča respondentu vpis vseh imen iz socialnega omrežja. Vsa preostala vprašanja ankete, pa je potrebno vstaviti v zanko. 

Funkcija torej omogoča, da za vsako izmed oseb, ki jih je respondent vpisal, odgovarja na vprašanja, ki ste jih predhodno postavili v zanko.

Več informacij je na voljo na povezavi:

<< Nazaj na Napredni moduli​

 


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.