Procesiranje zahtevkov

Zavihek 'Moje ankete' - 'GDPR nastavitve' - 'Procesiranje zahtevkov' prikazuje celoten seznam zahtevkov, ki so jih oddali respondenti v anketah posameznega uporabnika. Uporabnik lahko vidi naslednje informacije o zahtevku: ime ankete (če je respondent podal to informacijo), URL ankete, sporočilo respondenta z opisom, na katere podatke se zahtevek nanaša, vrsta zahtevka (izbris, sprememba, vpogled).

Uporabnik (avtor ankete) mora v roku 30 dni izvesti zahtevek in respondenta o tem obvestiti (člen 19 uredbe GDPR). Ko urednik izvede zahtevek, mora tukaj označiti, ali je bil zahtevek izveden, dodatno lahko dopiše še komentar k zahtevku. Če v roku 30 dni tudi po dodatnem opozorilu s strani 1KA zahtevek ni izveden, si pridružujemo pravico, da anketo izbrišemo.

<< Nazaj na GDPR profil

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.