Seznam anket prikazuje vse ankete uporabnika skupaj z oznako, ali gre za potencialno h GDPR-ju zavezujočo anketo (anketa zbira osebne podatke). Za identifikacijo potencialnih h GDPR-ju zavezujočih anket orodje 1KA avtomatsko preverja, ali anketa vsebuje naslednja polja:

  • Vklopljen sistem za pošiljanje e-mail vabil;
  • Vklopljen modul telefonska anketa;
  • Spremenljivke 'ime', 'priimek', 'email', 'firstname', 'lastname';
  • Vprašanje tipa lokacija.

V primeru, da gre za h GDPR zavezujočo anketo, mora uporabnik to ustrezno označiti. V tem primeru imate pri anketi avtomatsko na voljo dodatne možnosti urejanja v skladu z GDPR zahtevanega soglasja respondentov.

<< Nazaj na GDPR profil

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.