Vnos vprašalnikov

Ker se pri terenskih anketah večinoma zbere veliko izpolnjenih anket, je vnos pridobljenih podatkov velikokrat dolgotrajen proces, ki pa ga lahko z uporabo aplikacije 1KA skrajšamo.

Ankete, ki so jih anketiranci izpolnili med terenskim (offline) anketiranjem vnesemo v spletno anketo, ki je posebej prilagojena za vnos podatkov. Anketa je lahko izdelana v klasični obliki, lahko pa jo dopolnimo in s tem pridobimo na času tako, da v zavihku 'Napredni moduli' vključimo možnost 'Vnos vprašalnikov', do katerega pridemo s klikom na ikono v obliki koleščka na vrhu strani. Napredni modul omogoča izdelavo prilagojenega vprašalnika, kjer v vprašalnik vnašamo le vrednosti odgovorov, omogoča pa tudi prepoznavanje vnašalcev ali respondentov.

Najprej izdelajte klasični vprašalnik v zavihku 'Urejanje' - 'Vprašalnik', torej vstavite vsa vprašanja iz vaše ankete v orodje 1KA.  S klikom na ikono v obliki koleščka na vrhi strani pridete do zavihka 'Napredni moduli', kjer označite možnost 'Vnos vprašalnikov'. Odpre se vam novi zavihek 'Vnos', kjer imate opis funkcionalnosti vnosa ter nastavitve piškotka:

  • Prepoznaj uporabnika iz CMS, kjer imate možnosti, da ga sistem prepozna kot respondenta ali kot vnašalca, lahko pa označite, da ga sploh ne prepozna.
  • Masovno (hitro) izpolnjevanje ankete, ki je priporočljiva v primeru obsežnih in mnogih vprašalnikov. Funkcija vprašalnik oblikuje tako, da vnašalci, namesto klikanja po vprašalniku, v posamezna okna le vnašajo vrednosti odgovorov kar v kombinaciji s tipko 'TAB' in na tak način izjemno skrajšajo proces vnosa izpolnjenih anket.

V primeru, ko je vnašalcev več, je priporočljiva uporaba funkcije 'prepoznavanja uporabnika iz CMS kot vnašalca'. To pomeni, da se morajo vnašalci registrirati v aplikacijo 1KA, pri vnosu vprašalnikov pa aplikacija sama zazna, kdo vnaša posamezno anketo, kar omogoča večji nadzor nad vnosom podatkov.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.