Arhivi (4M 32S) [NOVO]

Video vodič prikazuje, kako lahko v orodju 1KA izdelamo in pregledujemo arhive.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.