Arhivi - aktivnost urednikov

V zavihku 'UREJANJE' - 'Arhivi' - 'Aktivnost urednikov' lahko spremljamo vse spremembe oz. aktivnosti urednikov vprašalnika:

  • Anketa: tukaj lahko spremljamo vse spremembe vprašalnika - datum spremembe, uporabnika, ki je izvedel spremembo, IP uporabnika, podstran na kateri se je izvedla sprememba (npr. zavihek Urejanje) ter specifikacije spremembe: ukaz (GET) in vsebinska sprememba (POST).
  • Podatki: arhiv sprememb podatkov se prikaže, ko prvič spremenimo, urejamo ali kopiramo odgovore respondentov v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje'. Tukaj lahko spremljamo datum spremembe podatka, uporabnika, ki je izvedel spremembo (User), IP uporabnika, zaporedno številko respondenta, za katerega je bila sprememba opravljena (Recnum) ter specifikacije spremembe: ukaz (GET) in vsebinska sprememba (POST).
  • Uvozi (append/merge): arhiv sprememb se ustvari, če v anketo uvažamo/dodajamo oz. združujemo podatke (npr. uvozimo iz Excela) v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz'. Tukaj lahko spremljamo vse spremembe povezane z dodajanjem/združevanjem podatkov - datum spremembe, uporabnika, ki je izvedel spremembo (User), IP uporabnika, podstran na kateri se je izvedla sprememba (npr. zavihek Urejanje) ter specifikacije spremembe: ukaz (GET) in vsebinska sprememba (POST).

V vseh treh podzavihkih lahko tabelo s spremembami tudi izvozimo v Excel s klikom na 'Download Excel' nad tabelo s spremembami.

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.