Back to top

Evalvacija strani

Posebnost modula 'Evalvacija strani', ki ga lahko vklopite v zavihku 'Napredni moduli', je, da vam ekran razdeli na dve polovici - na eni je vprašalnik, ki ste ga predhodno izdelali v aplikaciji 1KA, na drugi pa spletna stran, ki jo ocenjujete oz. evalvirate.

Respondenti lahko hkrati odgovarjajo na vprašalnik in pregledujejo spletno stran, kar pomeni, da se izognejo nenehnemu preklapljanju med okni ter prihranijo na času.

Povezave: