Preliminarno spoznavanje orodja 1KA


*Seminarja bosta potekala paralelno

Sistematičen pregled glavnih funkcionalnosti

Seminar je namenjen uporabnikom, ki že imajo določene izkušnje z orodjem 1KA (oziroma z drugimi spletnimi orodji, ali pa so informacijsko izkušeni) in bi želeli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor ključnih funkcionalnosti 1KA. Podan bo sistematičen pregled vseh najpomembnejših vidikov: tipi vprašanj, pogoji in zanke, oblika vprašalnika, predogled in aktivacija, objava ankete in obveščanje, pregled podatkov, izvoz in uvoz podatkov, izračuni, arhivi (vprašalnika, podatkov, analiz in ankete), diagnostika, avtomatski testni vnosi, sistem komentarjev, statusna vrstica, statistične analize ter kratek pregled naprednih modulov (telefon, vnos, evalvacija, prezentacija, socialna omrežja, kvizi). Seminar ni mišljen za popolne začetnike in informacijsko povsem neizkušene uporabnike. Za slednje lahko v primeru večjega interesa organiziramo posebne delavnice, če ste zainteresirani, izpolnite obrazec: https://www.1ka.si/a/137723

Napredne in nove funkcionalnosti

Seminar je namenjen udeležencem, ki so že seznanjeni z glavnimi funkcionalnostmi 1KA in jih zanimajo napredne možnosti, kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, večjezične ankete, rekodiranje in izračuni spremenljivk, statistične analize podskupin, dvo- in več-dimenzionalne kontingenčne tabele ter analiza kakovosti odgovorov. Pregledane bodo tudi vse glavne novosti v razvoju zadnjega leta: novi tipi vprašanj (npr. drsnik, heatmap) ter napredne funkcionalnosti, kot so: analiza lokacije respondentov, integracija klepeta v spletno anketo, kvizi, itd.


Osrednje predavanje


Globalni trendi spletnega anketiranja in deset let razvoja 1KA

Pregledno predavanje je namenjeno trendom na področjih metodologije spletnega anketiranja v odgovarjajoče programske opreme (software) in tehničnih posebnosti. Predstavljen bo tudi desetletni razvoj orodja za spletno anketiranje 1KA, vključno s trendi in izzivi. PPT >>


Izbrani tematski seminarji


*Prvi trije seminarji bodo potekali paralelno

Evalvacije pedagoškega dela v osnovnih in srednjih šolah

Predstavljene bodo številne novosti zadnjega leta. Gre za primer kompleksne nadgradnje orodja 1KA za potrebe šol. Omogočeni so različni načini posamičnega in skupinskega rekrutiranja učencev (vsi predmeti v eni seansi, ločene seanse) v razredu ali računalniški učilnici. Posebej je bil razvit prilagodljiv vmesnik za definiranje poljubnega števila (hierarhičnih) nivojev uporabnikov, ki dostopajo do rezultatov (npr. učitelj, razrednik, skrbnik programa, ravnatelj, šolski center ipd.). Poleg siceršnje možnosti izvoza podatkov so za različne nivoje uporabnikov izdelani tudi standardizirani PDF izpisi.

Evalvacije pedagoškega dela v visokem in višjem šolstvu

Na seminarju bodo predstavljene novosti v razvoju v zadnjem letu. Gre za primer kompleksne integracije orodja 1KA v informacijske sisteme posameznih fakultet in tudi v okolje UL. Proces izvaja in v realnem času procesira sedem anket med več kot 40,000 študentov I. in II. stopnje ter več kot 800 študentov III. stopnje. Pri tem se rezultati - v obliki PDF poročil - avtomatsko prenesejo v ustrezni profil spletnega referata (več tisoč) končnih uporabnikov (predavatelji, administracija, vodstvo). PPT >>

Inštalacija, integracija, API in prilagoditve po meri

Seminar je namenjen organizacijam, ki jih zanimajo možnosti interne rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno inštalacijo ali lastno (virtualno) domeno, za vmesnike in integracijo z obstoječimi informacijskimi rešitvami, za izdelavo dodatnih rešitev po meri ter za uporabo protokola API, ki omogoča splošno povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani bodo nekateri uspešni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.

Prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave

Uvodoma bo podan trend naraščanja uporabe mobilnih naprav za spletno anketiranje. Podan bo tudi pregled izzivov, s katerimi se soočamo, ko želimo prilagoditi spletno anketo na mobilne naprave, prikazani pa bodo tudi rezultati uporabniškega testiranja prilagojenih in neprilagojenih inačic spletnih vprašalnikov. Predstavljene bodo prilagoditve spletnih anket na mobilne naprave, ki jih omogoča orodje 1KA, ter novosti zadnjega leta, ki so bile implementirane v mobilno aplikacijo 1KA (prilagoditve tem, integracija z Google maps, itd.).

Opis posameznih seminarjev v PDF >>

Podroben program DSA17 >>

<< Nazaj na DSA17 (21. 9. 2017)​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.