DSA 2016 (29. 9.)

Dogodek Dan spletnega anketiranja, ki je bil že peti zapored, se je odvijal v četrtek, 29. septembra 2016, na UL Fakulteti za družbene vede.

Dogodka se je udeležilo okoli 300 obiskovalcev (lani okoli 200). Polovica udeležencev je bila iz javnega sektorja, vključno z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ostali so bili iz podjetij, neprofitnih organizacij, študenti in drugo.

Dogodek je bil sestavljen iz petih sklopov interaktivnih seminarjev, kjer so bile bolj podrobno predstavljene nove funkcionalnosti orodja 1KA.

Najprej sta bila izvedena seminarja Sistematičen pregled ključnih funkcionalnosti (Gregor Čehovin in Miha Matjašič), katerega udeleženci so bili neuporabniki in začetni uporabniki 1KA, ter Nove in napredne funkcionalnosti (Anže Sendelbah in Katja Zrim), ki je bil namenjen uporabnikom 1KA ter udeležencem preteklih dogodkov.

Sledilo je osrednje metodološko predavanje z naslovom Strukturiranje metodoloških priporočil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se množično krši)?, kjer je dr. Vasja Vehovar, predstojnik Centra za družboslovno informatiko, predstavil pomembnost metodoloških priporočil za izdelavo spletnih anket.  

Nato so sledili štirje sklopi paralelnih interaktivnih tematskih seminarjev, udeleženci pa so se lahko v posameznem sklopu udeležili le enega. Podrobneje so bile predstavljene napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA:

 • dr. Barbara Brečko in Robert Šmalc sta prikazala uporabo modula za samoevalvacijsko hierarhijo na seminarju Evalvacije pedagoškega dela v osnovnih in srednjih šolah; 
 • May Doušak je predstavil aplikacijo za offline anketiranje, ki omogoča tudi sinhronizacijo s spletno 1KA, na seminarju Terensko (off-line) anketiranje: PC notesniki in Android tablice;
 • Marjana Vrh in Miha Matjašič sta prikazala module, ki služijo kot podpora za izvedbo več vrst kadrovskih evalvacij, na seminarju Kadrovske evalvacije v organizacijah;
 • dr. Vasja Vehovar je predstavil potek projekta, ki poteka v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, na seminarju Študentske evalvacije v visokem in višjem šolstvu;
 • Uroš Podkrižnik je predstavil beta verzijo mobilne aplikacija 1KA ter načrte za prihodnji razvoj na seminarju Mobilna aplikacija za kreiranje spletnih anket;
 • Katja Zrim je predstavila modul, ki deluje kot podpora Telefonskemu anketiranju;
 • Peter Hrvatin in Miha Matjašič sta na seminarju Inštalacija, integracija, API in prilagoditve po meri predstavila tehnične vidike 1KA in sodelovanje z drugimi organizacijami;
 • dr. Nejc Berzelak je predstavil nove funkcionalnosti na seminarju Lokacijske storitve: zemljevid in fotografija;
 • dr. Katja Lozar Manfreda je podala metodološka priporočila za pošiljanje vabil ter primere dobrih praks, Marjana Vrh je predstavila uporabo SMTP sistema 1KA na seminarju Pošiljanje vabil v spletne ankete;
 • Miha Matjašič in Anže Sendelbah sta na željo udeležencev predstavila statuse odgovorov in kvaliteto zbranih podatkov;
 • Gregor Čehovin je predstavil napredne možnosti statističnih analiz v 1KA;
 • Marjana Vrh in Katja Zrim sta predstavili napredni modul za izdelavo kvizov in testov.

Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA16.

Program konference >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.