Spletno anketiranje

Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije. Prva anketa preko interneta je bila namreč izvedena sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, konkretneje je šlo za anketo po e-pošti. Leta 1994 se je izvedla prva večja globalna spletna anketa (GVU), v letu 1996 pa je bilo spletno anketiranje že obravnavano na osrednji mednarodni konferenci Intercasic. Po letu 2000 smo bili priča pravemu razmahu spletnih anket.

Pravzaprav je prenos anketiranja na splet logičen, saj je sodobno anketno raziskovanje vse bolj zaznamovano s hitrim razvojem računalniško podprtih metod zbiranja podatkov. Najpogosteje uporabljeni sta neposredno spletno anketiranje in anketiranje po elektronski pošti, ki pa se z razvojem tehnologije vse bolj stapljata v enoten in integriran proces. V zadnjem času se poleg klasične spletne ankete, ki v osnovi poteka preko osebnega računalnika, pojavljajo tudi ankete prek mobilnega telefona, televizije in drugih naprav. Posebej pomembno je tudi kombiniranje metod, npr. računalniško podprto telefonsko anketiranje (internet CATI sistemi). Spletne ankete dandanes niso le komplementarna ali alternativna metoda anketnega zbiranja podatkov, pač pa postajajo vodilni način sodobnega zbiranja podatkov.

Anketiranec v spletni anketi sodeluje preko spletnega brskalnika. Vprašalniki navadno temeljijo na jeziku HTML, vse pogosteje pa se uporablja tudi Flash. Programski jeziki v ozadju so različni, najbolj pogost je PHP, večjo izboljšavo v interaktivnosti pa so v zadnjih letih sprožile rešitve, ki temeljijo na tehnologiji JavaScript in Ajax.

Področja, na katerih se spletne ankete najbolj uporabljajo, so:

  • Raziskovanje uporabe interneta;
  • Trženjske raziskave in raziskave javnega mnenja;
  • Merjenje zadovoljstva potrošnikov;
  • Ocenjevanje spletnih strani;
  • Ankete med zaposlenimi v podjetjih;
  • Psihološki eksperimenti.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.