Raziskave v Sloveniji

Pregled vseh raziskav o metodologiji spletnih anket je na voljo na globalnem spletnem mestu WebSM.org.

Zanimive in aktualne pa so tudi domače raziskave, magistrske naloge in doktorske disertacije. Posebej velja izpostaviti raziskave na področju študijskih programov Družboslovne informatike ter raziskovalne skupine Centra za družboslovno informatiko.

V nadaljevanju podajamo nekaj diplomskih, magistrskih in doktorskih del s tega področja:

SPLETNI PANELI:

 • Jurij Lenar: Spletni paneli v Sloveniji, PDF >>
 • Primož Logar: Razlogi in motivi sodelovanja v spletnih panelihPDF >>
 • Sonja Žagar: Učinki različnih vrst stimulacij v vabilih na kvaliteto podatkov v spletnih panelih, PDF >>
 • Luka Mežnar: Družbeno-demografske lastnosti in čas izpolnjevanja ankete v spletnih panelih, PDF >>

SPLETNI VPRAŠALNIKI

 • Miha Matjašič: Parapodatki v spletnih anketah in pristopi za odkrivanje časovnih anomalij, PDF >>
 • Urša Lutman: Vpliv igrifikacije vprašanj na angažiranost in uporabniško izkušnjo udeležencev spletne ankete, PDF >>
 • Nejc Berzelak: Učinki načina anketiranja v spletnih anketah, PDF >>
 • Rok Platinovšek: Statistično modeliranje neodgovora na anketno vprašanje in prekinitve anketiranja, PDF >>
 • Vladimir Marjanović: Razpoloženje anketirancev in kvaliteta podatkov v spletnih anketah, PDF >>
 • Tine Ozimič: Vpliv lastnosti anketnega vprašanja na neodgovor spremenljivke, PDF >>
 • Branko Milosavljević: Analiza uporabnosti orodja za spletno anketiranje 1KA, PDF >>
 • Aljoša Močnik Štimac: Dinamični pogoji v celostranskem prikazu spletnega vprašalnika, PDF >>
 • Tjaša Turk: Metodološki vidiki anket na primeru promocije domačih tekem NK Maribor, PDF >>
 • Jernej Makovec: Učinek primarnosti v spletnih anketah, PDF >>
 • Maja Kramžer: Orodja za spletno anketiranje v Sloveniji, PDF >>
 • Eva Taradi: Mehka in trda opozorila za preverjanje odgovorov, PDF >>
 • Jaka Pšaker: Vpliv oblike vprašanja na kvaliteto podatkov v spletnih anketah, PDF >>
 • Marko Simončič: Učinek uporabe mehanizma opozorilo v spletnih anketah na primeru odprtega vprašanja, PDF >>
 • Luka Rus: Pogojni stavki v orodjih za spletno anketiranje, PDF >>
 • Maša Crnkovič: Vpliv povratne informacije na kakovost anketnih podatkov, PDF >>
 • Peter Smrekar: Odprtokodna orodja za spletno anketiranje, PDF >>
 • Barbara Poličnik: Etični vidiki spletnega anketiranja, PDF >>
 • Nino Zajc: Uporaba spletnih anket v kombiniranih načinih zbiranja podatkov, PDF >>
 • Marcel Kraj: Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketah, PDF>>
 • Katja Zrim: Izzivi prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave, PDF >>
 • Nina Meglič: Čas pošiljanja vabil kot dejavnik stopnje odgovora enote v spletnih anketah, PDF >>
 • Anže Mihevc: Kakovost podatkov v spletnih anketah, PDF >>
 • Martina Knez: Razlika v kakovosti anketnih odgovorov glede na napravo, s katero anketiranec izpolnjuje spletno anketo, PDF >>
 • Andraž Svetek: Problem neodgovorov enote v spletnih anketah, PDF >>
 • Pia Pirc Žagar: Pristranskost zaradi nepokritja v spletnih anketah, PDF >>
 • Barbara Lovše: Iskrenost anketirancev pri občutljivih vprašanjih v spletnih anketah, PDF >>
 • Katja Bušić: Vloga grafičnih elementov pri merjenju zadovoljstva v spletnih anketah, PDF >>
 • Uroš Podkrižnik: Izdelava mobilne aplikacije za kreiranje spletnih anket, PDF >>
 • Rok Panjan: Kakovost podatkov iz matričnih vprašanj v spletnih anketah, PDF >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.