DSA20 (30. 9. 2020)

Center za družboslovno informatiko (CDI), Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede je 30. septembra 2020 že devetič organiziral Dan spletnega anketiranja (DSA). Dogodek je namenjen širši strokovni javnosti uporabnikov spletnih anket ter uporabnikom orodja za spletno anketiranje 1KA. Tokrat je dogodek potekal v malce drugačni obliki, saj smo naše delavnice in predavanja izvedli preko platforme ZOOM.

V prvem delu je vodja projekta 1KA, prof. dr. Vasja Vehovar, predstavil glavne trende na področju spletnega anketiranja in novosti 1KA. V tem okvirju so bile predstavljene najpomembnejše novosti orodja 1KA: predvsem prehod na plačljivost www.1ka.si oziroma na uporabo brezplačne platforme 1ka.arnes.si (AAI), pa tudi glavne spremembe in izboljšave v preteklem letu.

V drugem delu so bili izvedeni trije vzporedni seminarji za začetne in napredne uporabnike orodja 1KA, posebej pa so bile predstavljene napredne prilagoditve za podjetja in organizacije. Dr. Gregor Čehovin je na delavnici, namenjeni informacijsko izkušenim uporabnikom, ki so se z orodjem 1KA že srečali ali imajo minimalne izkušnje, sistematično predstavil glavne funkcionalnosti orodja. Prav tako je predstavil naročniške pakete 1KA. Asist. Miha Matjašič je predstavil napredne in nove funkcionalnosti 1KA. Predvsem napredne možnosti oblikovanja vprašalnika, kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, večjezične ankete, statistične analize podskupin, analiza kakovosti odgovorov itd. Predstavljene pa so bile tudi glavne novosti v razvoju zadnjega leta (naročniški paketi 1KA, mobilne prilagoditve …). Peter Hrvatin je izvedel seminar, namenjen organizacijam, ki jih zanimajo možnosti napredne internet rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno inštalacijo ali lastno (virtualno) domeno, ki omogočata t. im. »white label« rešitev, nadzor nad uporabniki ipd. Predstavil je tudi vmesnike in integracijo z obstoječimi informacijskimi rešitvami, možnost izdelave dodatnih rešitev po meri (npr. poročila po meri, posebni moduli) ter uporabo protokola API, ki omogoča splošno povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani so bili tudi nekateri uspešni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.

V zaključnem delu dogodka je dr. Barbara Brečko izvedla metodološki seminar. Namenjen je bil vsem, ki jih zanima metodološki vidik oblikovanja vprašalnika. Predstavljene so bile osnovne metodološke zakonitosti pri sestavljanju vprašalnikov in splošna načela s področja anketne metodologije. V tem okviru je bilo prikazano, na kaj moramo biti pozorni, ko sestavljamo spletni vprašalnik, da se čim bolj izognemo merskim napakam.

Podrobnejši program je na voljo tukaj.

Gradiva posameznih predavanj DSA 2020 so dostopna za registrirane uporabnike >>

Na vprašanja, ki ste jih postavili ob prijavi, smo že odgovoril na www.1ka.si/zoom.

Na naslednji povezavi si lahko pogledate tudi programe preteklih DSA >>.

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.