Anketna metodologija

Anketna metodologija je področje, ki se ukvarja s tistimi vidiki anketiranja, ki iščejo načine za zbiranje čim bolj kvalitetnih anketnih podatkov ob čim manjši porabi stroškov in drugih virov.

Anketiranje predstavlja eno osrednjih komponent družboslovne metodologije. V tem okviru postaja internet kot raziskovalno orodje vse pomembnejši. Velika večina načel anketne metodologije velja tudi za spletno anketiranje, pri tem pa obstajajo tudi določene posebnosti.

Uporaba spletnih anket v raziskovanju ima številne prednosti tako za raziskovalce kot tudi za respondente. Metodološke prednosti so predvsem:

  • Hitrost zbiranja podatkov;
  • Računalniško zbiranje podatkov, ki omogoča zmanjševanje napak pri vnosu v podatkovno bazo, kontrolo odgovorov, dinamično prilagajanje vprašalnika (preskoki, rotacija idr.), uporaba večpredstavnosti, preseganje geografskih ovir ipd.

Kljub številnim metodološkim prednostim spletnih anket pa se je potrebno zavedati tudi njihovih slabosti, predvsem v smislu napak (napake nepokritja in vzorčenja, neodgovorov in merjenja). Večina teh napak se sicer lahko pojavlja v vseh oblikah anketiranja, ne le v spletnih anketah.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.