DSA 2012 (14. 11. )

V tednu od 12. do 15. 11. 2012, ko je Center za družboslovno informatiko organiziral COST srečanje mreže WEBDATANET (12. - 13. 11.) ter globalno srečanje vodilnih strokovnjakov za spletno anketiranje Internet Survey Workshop (15. - 16. 11.), je v sredo, 14.11.2012, na FDV organiziral tudi Dan spletnega anketiranja. Cilj dogodka je bila popularizacija stroke spletnega anketiranja.

Srečanje je pritegnilo okoli 200 udeležencev, raziskovalcev in uporabnikov spletnih anket iz javnega sektorja, vključno z univerzami in raziskovalnimi inštitucijami, in tudi iz podjetij. Število udeležencev je bilo glede na razmeroma ozko strokovno področje nad pričakovanji.

Dogodek je imel tri dele. V uvodnem delu (9-11) sta dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar podala splošen oziroma praktičen pregled stanja na tem področju, nato pa je dr. Mick Couper, vodilni strokovnjak za spletno anketiranje na svetu, odgovarjal na vprašanja.

Drugi del (11-12) je bil namenjen uporabnikom aplikacije 1KA za izdelavo spletnih anket in je potekal v treh ločenih skupinah, kot uvajalna (Marjana Vrh), pregledna (Gregor Čehovin in Uroš Rikanović) in delavnica za lastno inštalacijo (Mitja Kuščer).

V tretjem delu (13-15) je Nejc Berzelak podal sistematičen pregled metodoloških vidikov izdelave spletnega vprašalnika.

Program konference je dostopen tukaj >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.