Orodja za spletne ankete

Tehnološko gledano je spletna anketa običajna spletna aplikacija. Zato je tudi storitev izdelovanja spletnih anket v najširšem smislu podobna izdelovanju drugih spletnih aplikacij.

Pri izdelovanju spletnih anket obstaja nekaj alternativnih možnosti, in sicer:

 • Izvajanje spletne ankete na strežniku (server) ali pri uporabniku (client);
 • Samostojna izdelava spletne ankete ali izdelava s pomočjo orodij za oblikovanje spletnih anket;
 • Izdelava z uporabo naprednih tehnologij JavaScript in Flash, ki sicer omogočata večjo interaktivnost, a jih uporabniški računalnik pri respondentu ne omogoča vedno;
 • Izdelovanje spletne ankete online (na spletu) ali offline.

Danes obstaja na stotine profesionalnih orodij za izdelovanje spletnih anket. Na spletni strani WebSM je urejenih okoli 400 najpogostejših orodij, ki so uporabniku na voljo predvsem v angleškem jeziku.

Crafword (2006) strukturira razvoj orodij (WSS – Web Survey Software) za spletne ankete v tri faze, in sicer:

 1. WSS 1.0 – Specifična orodja posameznih programerjev, ki so z nekaterimi standardnimi komponentami (lupinami) omogočila hitrejše izdelovanje anket. Gre predvsem za orodja iz začetka in sredine 90-ih let prejšnjega stoletja, katerih značilnost je bila predvsem, da jih je lahko uporabljal zgolj ali predvsem samo avtor (programer).
 2. WSS 2.0 – Spletna orodja za množično uporabo se razvijejo sredi in predvsem konec 90-ih let. Večinoma so to off-line orodja, ki so omogočala izdelavo vprašalnika na osebnem računalniku, nakar se je vprašalnik prenesel na splet. Gre za programe, ki so jih za lastne potrebe izdelale specializirane organizacije, pa tudi za programe, ki so jih za komercialno uporabo izdelale profesionalne programerske hiše, specializirane za podporo zbiranju podatkov.
 3. WSS 3.0 – Napredna orodja z visoko dodano vrednostjo, z nadvse elaborirano arhitekturo, z razvitimi splošnimi funkcionalnostmi, s podrobno podporo posebnostim spletnega vprašalnika in z napredno podporo za upravljanje z vzorcem ter z zbranimi podatki. Pomembna značilnost tretje generacije je tudi specifičen razvoj in prilagoditev področju uporabe.

K temu lahko dodamo še oceno o naslednji fazi, v kateri se trenutno nahajamo:

 • WSS 4.0 - Integracija in interakcija. Gre za orodja, ki v povečanem obsegu uporabljajo koncept Web 2.0 (v tehnološkem smislu to pomeni uporabo Ajax-a in JavaScript-a), kar razvijalcem spletnih vprašalnikov omogoča bistveno večjo fleksibilnost, interaktivnost in predvsem hitrost. S tem se izdelovanje spletnih vprašalnikov iz offline načina vse bolj seli na splet (torej v online način). Po drugi strani pa so orodja za spletne ankete v vse večji meri integrirana, in sicer v petih smereh:
 1. Integracija načinov anketiranja. Enotna in integrirana (spletna) podpora za kombiniranje različnih anketnih metodologij: poštno, osebno, spletno in telefonsko. Pri tem lahko respondent v isti anketi prehaja med različnimi metodologijami anketiranja, tako v fazi vabil kot v fazi samega anketiranja.
 2. Integracija v vsebinsko področje. Rezultati spletne ankete se za potrebe uporabnika avtomatsko procesirajo in integrirajo v informacijski sistem. Tu gre predvsem za potrebe marketinga, ravnanja s človeškimi viri (HRM), upravljanja s strankami (CRM), neposredno prodajo, organiziranja prireditev, itd.
 3. Integracija s spletnimi (online) statističnimi analizami. Gre za omogočanje naprednih statističnih analiz in grafičnega prikazovanja rezultatov v samem orodju spletne ankete.
 4. Integracija spletnih anket za potrebe panelnega raziskovanja. Spletni paneli postajajo osrednji način sodobnega zbiranja podatkov. Pri tem je potreben sofisticiran sistem podpore za rekrutiranje respondentov, za njihov nadzor, kontrolo kvalitete, nagrajevanje itd., predvsem pa za upravljanje s podatki posameznega respondenta (case management).
 5. Integracija v sorodne aplikacije za zbiranje in spletno (online) procesiranje podatkov. Gre predvsem za podporo priprave, organizacije, registracije in evalvacije prireditev, za izdelavo testov in kvizov, za podporo glasovanju, peticijam in volitvam, za evalvacijo in analizo uporabnosti spletnih aplikacij ipd.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.