Opis interaktivnih seminarjev

Preliminarno spoznavanje orodja 1KA

Seminarja potekata vzporedno.

Sistematičen pregled ključnih funkcionalnosti

Seminar je namenjen uporabnikom, ki že imajo izkušnje z orodjem 1KA oziroma z drugimi spletnimi orodji, ali pa so informacijsko izkušeni ter bi želeli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor ključnih funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled vseh najpomembnejših vidikov: tipi vprašanj, pogoji in zanke, oblika vprašalnika, predogled in aktivacija, objava ankete in obveščanje, pregled podatkov, izvoz in uvoz podatkov, izračuni, arhivi (vprašalnika, podatkov, analiz in ankete), diagnostika, avtomatski testni vnosi, sistem komentarjev, statusna vrstica, statistične analize ter kratek pregled naprednih modulov (telefon, vnos, evalvacija, prezentacija, socialna omrežja, kvizi).

Nove in napredne funkcionalnosti

Seminar je namenjen udeležencem, ki so že seznanjeni z osnovnimi funkcionalnostmi 1KA in jih zanimajo napredne možnosti, kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, večjezične ankete, rekodiranje in izračuni spremenljivk, statistične analize podskupin, dvo- in več-dimenzionalne kontingenčne tabele ter analiza kakovosti odgovorov. Pregledane bodo tudi glavne novosti v razvoju zadnjega leta: novi tipi vprašanj (npr. hotspot, povleci in spusti, lokacija, fotografija, max-diff tabela) ter napredne funkcionalnosti, kot so: kvote, arhivi, naključen prikaz vprašanj, kvizi, itd.

Osrednje metodološko predavanje

Strukturiranje metodoloških priporočil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se množično krši)?

Tekom predavanja bomo – na osnovi 20 letnih izkušenj s spletnimi anketami – strukturirali metodološka priporočila za izdelavo spletnih anket glede na pomembnost in glede na empirične dokaze. Nekatera priporočila namreč zadevajo pomembne vidike, čeprav so empirični dokazi šibki ali protislovni, kot je to npr. v primeru priporočil glede uporabe tabel (»grid«), ali glede prisiljevanja respondentov v odgovarjanje na vsako vprašanje (»hard reminders«). Spet druga priporočila so empirično jasno podprta, vendar je njihov učinek na kvaliteto rezultatov skromen (npr. uporaba 7-stopenjske lestvice namesto 5-stopenjske). Najbolj aktualna so priporočila, ki so za kvaliteto spletne ankete pomembna, hkrati pa so učinki tudi dokazani. Osnovni namen predavanja je preprečiti, da bi udeleženci katero od teh najbolj ključnih priporočil kršili, hkrati pa prisotne usmeriti v procese, ki vodijo h kvalitetnim spletnim anketam.

Tematski seminarji izbranih funkcionalnosti 1KA

Seminarji potekajo vzporedno.

Evalvacije pedagoškega dela v osnovnih in srednjih šolah

Seminar je namenjen evalvacijam, preko katerih učenci oziroma dijaki v osnovnih in srednjih šolah ocenjujejo učitelje. Predstavljen bo kompleksni sistem za izvajanje tovrstnih evalvacij, kot tudi za odgovarjajočo analizo in dostop do rezultatov. Pri slednjem je še posebej pomembno, da se ustvari učinkovit sistem hierarhije dostopanja (npr. učitelj, razrednik, skrbnik predmetnega področja, skrbnik smeri ali programa, direktor šolskega centra ipd.). Prikazan bo primer izvedbe take ankete, za pilotno izvedbo pa bodo povabljene in identificirane tudi zainteresirane šole.

Terensko (off-line) anketiranje: PC, notesniki in Android tablice

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se želijo seznaniti z uporabo orodja 1KA za namene računalniško podprtega osebnega terenskega anketiranja (CAPI – computer assisted personal interviewing), kjer v času anketiranja ni potrebna povezava z internetom. Prikazana bo namestitev aplikacije 1KA na PC notesnike in na androidne tablice, ki nato služijo kot samostojno orodje za izvedbo offline anketiranja. Ker gre za inštalacijo celotnega sistema 1KA, se ohranjajo vse funkcionalnosti 1KA in vsi tipi vprašanj. Prikazano bo tudi povezovanje in združevanje anket ter statistične analize in nadzor celotnega procesa.

Kadrovske evalvacije v organizacijah

Seminar je namenjen vsem, ki izvajajo kadrovske evalvacije in profiliranja. Predstavljena bodo poročila, ki so izdelana za potrebe določenega psihološkega testiranja (na osnovi spletnega vprašalnika). Pri tem se kot rezultat za vsakega respondenta avtomatično izdelajo kompleksna poročila z grafičnimi prikazi, analizami in diagnostiko. Poleg tega bo prikazana izdelava in procesiranje klasičnega vprašalnika 360°, kjer je zaposlen ocenjevan iz štirih strani: samoocena, nadrejeni, podrejeni in sodelavci. Predstavljen bo celoten proces, od zasnove vprašalnika, vabila v anketo, zajema podatkov, analiz in distribucije rezultatov.


Seminarji potekajo vzporedno

Študentske evalvacije v visokem in višjem šolstvu

Za potrebe Univerze v Ljubljani (UL) je bil razvit kompleksen sistem študentskih evalvacij. Pri tem je bil sistem 1KA na eni strani integriran v sistem visokošolske informatike, v katerem imajo študenti vmesnik z vabili in opomniki za ankete. Na drugi strani je sistem 1KA integriran z bazami UL in dokumentnim sistemom, ki pedagogom in uporabnikom omogoča vpogled v rezultate. Slednji se generirajo in tudi prenesejo oziroma distribuirajo povsem avtomatično. Prikazan bo celoten proces, vsi vprašalniki in vse analize.

Mobilna aplikacija za kreiranje spletnih anket

Predstavljena bo mobilna aplikacija 1KA, ki jo uporabniki androidnih telefonov lahko namestijo brezplačno. Aplikacija omogoča hitro kreiranje enostavnih spletnih anket in glasovanj. V aplikaciji je mogoč pregled rezultatov v grafični obliki in pregled statusov za vse spletne ankete določenega uporabnika.

Telefonsko anketiranje

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se želijo seznaniti z uporabo orodja 1KA za potrebe običajnega telefonskega anketiranja. Poseben modul orodja 1KA nudi celovito podporo telefonskemu anketiranju. Pri tem podatke med anketiranjem vnašamo v spletni vprašalnik, ki je povezan s pred-nastavljenim seznamom respondentov. Slednji se avtomatsko procesira glede na izid določene ankete (npr. zasedeno, neodzivno, zavrnitev, sodelovanje, zmenek) in vedno ponuja za klic najbolj primerno telefonsko številko. Na seminarju bo podan pregled celotnega procesa telefonskega anketiranja, od nastavitev, uvoza stikov (telefonskih številk) do vnašanja informacij o klicu, izpolnjevanja ankete ter pregledovanja respondentov in nerespondentov v klicni vrsti.


Seminarji potekajo vzporedno

Inštalacija, integracija, API in prilagoditve po meri

Seminar je namenjen organizacijam, ki jih zanimajo možnosti interne rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno inštalacijo ali lastno (virtualno) domeno, za vmesnike in integracijo z obstoječimi informacijskimi rešitvami, za izdelavo dodatnih rešitev po meri ter za uporabo protokola API, ki omogoča splošno povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani bodo nekateri uspešni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.

Lokacijske storitve: zemljevid in fotografija

Seminar je namenjen uporabnikom, ki se želijo seznaniti z uporabo lokacijskih storitev, implementiranih v aplikacijo 1KA. Lokacijske storitve vključujejo avtomatsko identifikacijo lokacije respondenta, bodisi preko PC bodisi preko mobilne naprave. Respondenti lahko lokacijo vnesejo tudi ročno, preko klika na Google maps ali z odgovarjajočim iskalnikom krajev oziroma lokacij. Prikazana bo osnovna obdelava podatkov ter oblika njihovega shranjevanja. Predstavljen bo tudi poseben tip vprašanja, ki omogoča na določeni lokaciji posneti in shraniti fotografijo.

Pošiljanje vabil v spletne ankete

Predstavljen bo potek pošiljanja vabil preko 1KA sistema z individualizirano kodo. Pri tem je vabila mogoče pošiljati preko emaila, kjer je koda avtomatično vključena že v individualizirani URL respondenta in je zato ni potrebno ročno vnašati. Kodo pa je mogoče respondentu poslati tudi preko navadne pošte, SMS sporočila, telefona ali v tekstu emaila, nakar jo respondent vnese ročno. Ob tem bodo predstavljena tudi osnovna metodološka priporočila za pošiljanje vabil v spletne ankete.

Obravnava izbranih tem

Udeleženci dogodka lahko v prijavi označijo, katere teme jih dodatno zanimajo. V prvi vrsti so ponujene naslednje teme: izdelava kvizov, kvaliteta podatkov (uporabnost, neodgovori, prekinitve, hitrost odgovarjanja), split-screen in evalvacija uporabnosti spletnih mest, kvote, podrobni statusi odgovorov, napredne možnosti statističnih analiz. Udeleženci pa lahko ob prijavi predlagajo tudi druge vsebine. Za teme, kjer se bo zbralo dovolj interesentov, bo organizirana manjša delavnica oziroma seminar.

Podroben opis posameznih interaktivnih seminarjev v PDF >>

Program DSA 2016 v PDF >>

Dogodek Dan spletnega anketiranja 2016, ki bo 29. septembra, je brezplačen, zaradi prilagoditve in omejitve prostorov pa je obvezna

PRIJAVA >>

 

<< Nazaj na DSA16 (29. 9. 2016)

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.