A. Splošni del

08.30: Prijava, registracija in neformalna srečanja – VELIKA DVORANA

09.15: Spletni razvoj vprašalnika: Od prakse do teorije, od teorije do avtomatizacije (dr. Vasja Vehovar) – VELIKA DVORANA

Razvoj anketnega vprašalnika je teoretsko dobro razdelano področje, bistveno slabša pa je situacija v empiričnem in procesnem smislu. Faze razvoja namreč v realnosti potekajo na kompleksne načine, ki so razmeroma neraziskani in pogosto tudi ne-optimizirani. Proces se namreč odvija preko izdelovanja (številnih) verzij vprašalnikov ter njihovega dopolnjevanja, komentiranja, testiranja in izmenjevanja. Pri tem se največkrat uporablja kar običajne urejevalnike besedil (MS Word, Google Docs). Presenetljivo je, da internet na proces razvoja vprašalnikov sploh (še) ni vplival, zato poteka danes skoraj povsem enako kot pred 30 leti. Vprašalnik se namreč običajno prenese v orodja za spletno anketiranje šele, ko je končan.

Selitev razvoja vprašalnika na splet zahteva konceptualne, tehnične in uporabniške spremembe kot predpogoj za učinkovito povezavo s komentarji, testiranjem, diagnostiko in arhiviranjem. Prehod od urejevalnikov besedil v integracijo z orodji za spletno anketiranje poenostavi procese (npr. prepreči izgubljanje oziroma nepreglednost komentarjev/verzij) in nudi nove možnosti spremljanja, nadzora in analize, saj so na voljo parapodatki (logi) prav vseh sprememb. Prehod odpira tudi nove možnosti optimizacije, online diagnostike in interaktivne pomoči, kjer je mogoče vključiti sodobne potenciale umetne inteligence, podatkovnega rudarjenja ter jezikovnih tehnologij.

S prehodom pridobijo tako enostavne kot kompleksne ankete; predstavljen bo praktičen primer spletnega razvoja enostavnega spletnega vprašalnika.

Dr. Vasja Vehovar (http://vasja.ris.org) je redni profesor statistike na FDV. Raziskuje družbene vidike informacijskih tehnologij ter statistične vidike anketiranja. S spletnimi anketami se ukvarja od leta 1996 (projekt RIS.org). Vodi projekt osrednjega globalnega spletnega mesta za metodologijo spletnega anketiranja (WebSM.org) in razvoj orodja za spletno anketiranje www.1KA.si.

10.00: Premor

10.15: Interaktivna seansa o spletnih anketah z dr. Jon A. Krosnickom (v angleškem jeziku) – VELIKA DVORANA

Tokratni gost DSA2013 iz tujine je prof. Jon A. Krosnick, ki bo orisal svoje (številne) raziskovalne aktivnosti na področju spletnega anketiranja in – podobno kot dr. Mick Couper na DSA2012 – odgovarjal na vprašanja (Pred tem, 24. septembra 2013, bo imel na konferenci Methodology and Statistics, Ribno plenarno predavanje "Choosing mode of data collection for surveys to maximize data quality"). Njegovo raziskovanje na področju anketne metodologije vključuje avtorstvo koncepta "satisficing", ukvarjanje s skalami (posebej Likert), vodenje prvega akademskega internetnega panela na verjetnostnem vzorcu v ZDA ter primerjave spletnega načina anketiranja s telefonskim in osebnim. Vprašanja za prof. Krosnicka na DSA2013 lahko postavite TUKAJ.

Prof. Jon A. Krosnick je socialni psiholog, ki se ukvarja s problematiko oblikovanja, spreminjanja in učinkovanja stališč, s psihološkimi vidiki političnega obnašanja (posebej okoljskega) ter z metodami anketnega raziskovanja. V tem okviru je eden vodilnih raziskovalcev na področju spletnih anket. Zaposlen je v Department of Communication, Stanford University, kot Frideric O. Glover profesor za področja komunikologije, političnih znanosti in tudi psihologije. Na Stanford University vodi Center za raziskovanje politične psihologije ter Poletno šole politične psihologije. Od leta 2009 je tudi član Ameriške akademije znanosti in umetnosti (American Academy of arts and sciences).

11.00: Premor

B. Srečanje uporabnikov 1KA

11.30: Uporabniška srečanja (vzporedne sekcije)

  • Uvajanje v 1KA (Marjana Vrh) – PREDAVALNICA 24

Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket in tudi sicer niso izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški učilnici, kjer bodo interaktivno predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega vprašalnika, njegove objave in osnovne analize.

*Delavnica bo potekala v dveh delih s premorom, in sicer od 11.30 do 12.00 in od 12.10 do 12.40.

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje pri pomoči uporabnikov.

  • Pregledna delavnica 1KA (Gregor Čehovin) – VELIKA DVORANA

Delavnica je namenjen uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi želeli pridobiti hiter vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled ključnih vidikov 1KA: nastavljanje pogojev, oblika (skini/teme), kodiranje, rekodiranje, izdelava grafov, obveščanje, poročila po meri, upravljanje email vabil, telefonske ankete, kvizi.

Gregor Čehovin je diplomant Družboslovne informatike in sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

  • Napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA (dr. Andraž Petrovčič) – PREDAVALNICA 7

Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, ki so bile v zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo anketnih podatkov. Med razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, vstavljanje logotipa v temo, pregled registracijskega seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami pa komentiranje in komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-poštnih vabil iz lastne domene, nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje podatkov in rekodiranje spremenljivk ter oblikovanje poročil po meri ter multitabele.

Asist. dr. Andraž Petrovčič je predavatelj na FDV, kjer sodeluje pri družboslovnoinformatičnih in metodoloških predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških rešitev. Delavnico spletnega anketiranja je vodil tudi na mednarodni konferenci ESRA 2013.

  • Interna raba, virtualna domena, lastna inštalacija in integracije (dr. Vasja Vehovar) – PREDAVALNICA 18

Srečanje je namenjeno organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne rabe, integracije z obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene (in s tem status managerja) ali lastne inštalacije (in s tem status administratorja) bodisi na strežniku 1KA bodisi na lastnem strežniku. Podan bo pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA z visokošolskim sistemom VIS za potrebe visokošolskih evalvacijskih anket.

12.15: Premor

C. METODOLOŠKA DELAVNICA

13.00: Delavnica spletnega anketiranja (Nejc Berzelak) – VELIKA DVORANA

Gre za delavnico metodologije spletnega anketiranja, ki bo potekala praktično, v računalniški učilnici. Obravnavala bo ključne metodološke vidike v procesu kreiranja spletne ankete.

Nejc Berzelak je raziskovalec na FDV in doktorski študent statistike na Univerzi v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in učinke načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, metodologijo spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. V letih 2012 in 2013 je sodeloval na mednarodni poletni šoli GESIS (Nemčija), skupaj z dr. Couperjem in dr. Lozar-Manfreda.

15.15: Zaključek delavnice

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana; podroben razpored prostorov bo objavljen naknadno.

Dogodek je brezplačen, potrebna pa je prijava.

Podroben program z razporeditvijo po prostorih je na voljo tudi v formatu PDF >>.

REGISTRACIJA >> je zaključena.

 

<< Nazaj na DSA13 (26. 9. 2013)

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.