DSA12 (14. 11. 2012)

V tednu od 12. do 15. 11. 2012, ko je Center za družboslovno informatiko organiziral COST srečanje mreže WEBDATANET (12. - 13. 11.) ter globalno srečanje vodilnih strokovnjakov za spletno anketiranje Internet Survey Workshop (15. - 16. 11.), je v sredo, 14.11.2012, na FDV organiziral tudi Dan spletnega anketiranja. Cilj dogodka je bila popularizacija stroke spletnega anketiranja.

Srečanje je pritegnilo okoli 200 udeležencev, raziskovalcev in uporabnikov spletnih anket iz javnega sektorja, vključno z univerzami in raziskovalnimi inštitucijami, in tudi iz podjetij. Število udeležencev je bilo glede na razmeroma ozko strokovno področje nad pričakovanji.

Dogodek je imel tri dele. V uvodnem delu (9-11) sta dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar podala splošen oziroma praktičen pregled stanja na tem področju, nato pa je dr. Mick Couper, vodilni strokovnjak za spletno anketiranje v svetu, odgovarjal na vprašanja.

Drugi del (11-12) je bil namenjen uporabnikom aplikacije 1KA za izdelavo spletnih anket in je potekal v treh ločenih skupinah, kot uvajalna (Marjana Vrh), pregledna (Gregor Čehovin in Uroš Rikanović) in delavnica za lastno inštalacijo (Mitja Kuščer).

V tretjem delu (13-15) je Nejc Berzelak podal sistematičen pregled metodoloških vidikov izdelave spletnega vprašalnika.

Program konference je dostopen tukaj >>

&