"Dan spletnega anketiranja", ki ga je organiziral Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede, je potekal v sredo, 14. 11. 2012, od 9.00 do 15.00 ure, v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana.

Na Centru za družboslovno informatiko FDV se z metodologijo spletnega anketiranja ukvarjamo že več kot 15 let. Leta 1996 smo izvedli enega prvih eksperimentov v zvezi z obliko spletnega vprašalnika, kar nas uvršča med pionirje tega področja v svetu. Poleg številnih predavanj in publikacij smo mednarodno prepoznavni tudi po osrednjem informacijskem mestu WebSM.org s področja metodologije spletnih anket, za katerega smo prejeli tudi nagrado vodilnega svetovnega profesionalnega združenja anketnih raziskovalcev AAPOR. Zadnjih pet let tudi intenzivno razvijamo orodje 1KA za izvajanje spletnih anket, ki spada med najbolj zmogljiva orodja za spletno anketiranje.

PROGRAM

A. Splošni del:

08.30: Prijava, registracija in neformalna srečanja – Velika dvorana

09.00: Pregled trendov in izzivov metodologije spletnega anketiranja (dr. Katja Lozar-Manfreda)

Metodologija spletnega anketiranja je izredno dinamično področje, ki je v manj kot dveh desetletjih doživelo izreden razmah. V predavanju bo podan kratek pregled razvoja ter ključnih dilem in izzivov na tem področju.

Dr. Katja Lozar Manfreda je predavateljica na FDV in prva doktorandka na svetu z disertacijo s področja spletnega anketiranja. Z raziskovanjem procesa spletnega anketiranja, posebej neodgovorov in metaanaliz, se ukvarja od leta 1998, ko je začela urejati prvo inačico osrednjega globalnega spletnega mesta o metodologiji spletnih anket Web Survey Methodology (WebSM.org).

09.20: Metodologija spletnega anketiranja kot stroka: Kje je dodana vrednost za uporabnike? (dr. Vasja Vehovar)

S pojavom interneta lahko ankete izdeluje praktično vsakdo (DIY research – do it yourself). V predstavitvi bodo sistematično obravnavani tisti vidiki v celotnem procesu spletnega anketiranja, kjer je največ nevarnosti za napake in je zato v največji meri potrebna pozornost, morebiti tudi izobraževanje in strokovna pomoč.

Dr. Vasja Vehovar je predavatelj na FDV in se s spletnimi anketami ukvarja od leta 1996 (projekt RIS.org). Vodi projekt osrednjega spletnega mesta za metodologijo spletnega anketiranja (WebSM.org) in tudi orodja za spletno anketiranje www.1KA.si.

10.00: Premor

10.15: Interaktivna seansa o spletnih anketah z dr. Mickom Couperjem (v angleškem jeziku)

Mick Couper bo uvodoma podal zelo kratek pregled stanja metodologije spletnega anketiranja, nato pa bo odgovarjal na vprašanja. Vprašanje lahko postavite vnaprej TUKAJ, kjer si lahko ogledate tudi dosedanja vprašanja bodisi interaktivno na samem dogodku.

Dr. Mick Couper, University of Michigan, je brez dvoma največja avtoriteta na področju spletnega anketiranja. Napisal je stotine odmevnih člankov, osrednjo monografijo na tem področju (Designing Effective Web Questionnaires, 2008, Oxford Press), bil svetovalec za največje globalne korporacije in vabljen predavatelj na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih s tega področja. Dr. Couper je ne le največji poznavalec globalnega dogajanja na tem področju, ampak tudi izjemno zanimiv in iskriv govorec.

11.00: Premor

B. Srečanje uporabnikov 1KA

11.15: Uporabniška srečanja (vzporedne sekcije)

  • Uvajanje v 1KA (Marjana Vrh) – Predavalnica 24

Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket in niso posebej izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški učilnici, kjer bodo interaktivno predstavljene predvsem osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega vprašalnika, njegove objave in osnovne analize.

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje tudi pri pomoči uporabnikov 1KA.

  • Pregledna delavnica 1KA (Gregor Čehovin) – Velika dvorana

Delavnica je namenjena uporabnikom, ki že imajo izkušnje z orodjem 1KA ali z drugimi spletnimi orodji. Podan bo sistematičen pregled ključnih vidikov: nastavljanje pogojev, oblika (skini/teme), kodiranje, rekodiranje, izdelava grafov, obveščanje, poročila po meri, upravljanje email vabil, telefonske ankete, kvizi.

Gregor Čehovin je diplomant Družboslovne informatike in sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

  • Lastna inštalacija 1KA (Mitja Kuščer) – Senatna soba

Srečanje je namenjeno organizacijam, ki imajo oziroma bi želele imeti lastno virtualno domeno (in s tem status managerja) ali celo lastno inštalacijo (in s tem status administratorja) bodisi na našem strežniku bodisi na lastnem. Podan bo pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo izkušnje uporabnikov.

Mitja Kuščer je diplomant Fakultete za računalništvo in informatiko ter glavni razvijalec orodja 1KA.

12.15: Premor

C. Metodološka delavnica

13.00: Delavnica spletnega anketiranja (Nejc Berzelak) – Velika dvorana

Gre za delavnico metodologije spletnega anketiranja, ki bo potekala praktično, v računalniški učilnici. Obravnavala bo ključne metodološke vidike v procesu kreiranja spletne ankete.

Nejc Berzelak je raziskovalec na FDV in doktorski študent statistike na Univerzi v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in učinke načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, metodologijo spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah. V letu 2012 je sodeloval tudi na mednarodni poletni šoli GESIS (Nemčija), skupaj z dr. Couperjem in dr. Lozar-Manfreda.

15.15: Zaključek delavnice

Program dogodka "Dan spletnega anketiranja" si lahko pogledate tudi v formatu PDF >>

Dostop do gradiv (samo za registrirane uporabnike) >>

 

<< Nazaj na DSA12 (14. 11. 2012)​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.