Sestavljanje vprašalnika

Spletni vprašalnik predstavlja komunikacijski kanal z anketirancem, zaradi česar je ustrezna izvedba vsebine, oblike in objave anketnega vprašalnika ključnega pomena. Oblika vprašalnika v spletnih anketah je zaradi samoanketiranja zelo pomembna, saj respondent nima možnosti, da bi komuniciral z anketarjem v primeru morebitnih težav ali nejasnosti, in hkrati vpliva na kakovost raziskave. Uporabniku prijazna oblika vprašalnika povečuje možnost, da bo ta pristopil k izpolnjevanju spletne ankete in da bo na vprašanja podal ustrezne odgovore. Pravilno oblikovanje spletnih anketnih vprašalnikov tako zmanjšuje napake zavrnitev in merske napake.

Zato bodite pri sestavljanju vprašalnika še posebej pozorni na sledeče:

1. Vrstni red vprašanj:

 • naj bo logičen, npr. vprašanja o dogodkih naj se skladajo z vrstnim redom dogodkov; ali vprašanja o vrednotenju neke izkušnje naj sledijo vprašanjem o opisovanju le-te izkušnje;
 • vprašanja, ki se nanašajo na isto temo, naj si sledijo. Neprestano menjavanje tematik zmanjšuje verjetnost, da bodo odgovori dobro premišljeni. Če so vprašanja organizirana po tematiki, se anketiranec lahko osredotoči samo na eno tematiko naenkrat;
 • teme (in vprašanja) naj si sledijo od tistih, ki so za anketirance najbolj pomembne, do tistih, ki so za anketirance najmanj pomembne. Raziskave namreč kažejo, da ankete, ki obravnavajo za respondente pomembnejše teme, dosegajo višje stopnje odgovorov;
 • občutljiva (težka) vprašanja naj bodo bolj na koncu: nočete namreč, da bi anketiranec zaradi teh vprašanj prekinil izpolnjevanje vprašalnika;
 • tudi demografska vprašanja so običajno na koncu vprašalnika;
 • vprašanja s podobnimi elementi naj bodo skupaj – npr. vprašanja z isto lestvico odgovorov naj bodo postavljena skupaj. Na ta način zmanjšamo kognitivno breme anketiranca.

2. Prvo vprašanje:

 • naj bo primerno za vsakogar (izjema je le »rekrutacijsko vprašanje«, ki ga uporabimo, kadar želimo s prvim vprašanjem ugotoviti »primernost anketiranca«);
 • naj bo enostavno, da ga bodo anketiranci prebrali, razumeli in nanj odgovorili v nekaj sekundah. To ni mesto za dolga vprašanja z veliko možnimi odgovori ali za odprta vprašanja;
 • naj bo zanimivo, saj se s tem poveča verjetnost, da bo anketiranec sodeloval v anketi.

3. Prvo in zadnjo stran vprašalnika:

 • prva stran naj predvsem motivira anketirance, zato nanjo ne postavljajte navodil;
 • zadnja stran naj bo enostavna in običajno vključuje zahvalo.

Spletni vprašalnik je v tehničnem smislu običajna spletna stran z elementi, ki omogočajo vnos podatkov (odgovorov). Programsko orodje za spletno anketiranje lahko omogoča različne načine postavitve elementov, kar neposredno vpliva na premikanje anketiranca po vprašalniku in ima lahko pomembne metodološke implikacije.

V primerjavi s pisnimi vprašalniki je v spletnih anketah posebej enostavno vključevanje slik in večpredstavnih elementov. V zmogljivejših orodjih so lahko slike (npr. logotip ali ozadje) del vprašalnika, vprašanja ali odgovora. Vprašanje lahko sestavljajo tudi zvok, video posnetki ali animacije, kar še posebej razširja možnosti uporabe spletnih vprašalnikov.

1KA omogoča oblikovanje ustrezne, profesionalne in konsistentne podobe vprašalnikov, ki zagotavlja nemoten tok vprašanj in zmanjšuje možnost vpliva na odgovore anketirancev.

<< Nazaj na Spletno anketiranje

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.