Prednosti in slabosti

Prednosti spletnih anket so predvsem:

  • Nižji stroški izvedbe anketiranja;
  • Hitrost zbiranja podatkov;
  • Presežene so časovne in geografske omejitve;
  • Možnost mednarodnega nadgrajevanja izvajanja raziskav;
  • Elektronska oblika podatkov (kakovostnejši podatki);
  • Približevanje željam naročnika;
  • Možnost dodajanja multimedijskih vsebin;
  • Enostavnost izvajanja anket;
  • Z meta- in para-podatki dobimo natančnejši vpogled v vzorce respondentov (npr. koliko časa so reševali posamezno vprašanje oz. celotno anketo).

Slabosti spletnih anket so povezane predvsem:

<< Nazaj na Spletno anketiranje

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.