Stroški in napake

Z upravljalnega vidika se zdijo spletne ankete izjemno privlačne, saj so, v primerjavi z ostalimi načini anketiranja, cenejše. Z razmahom novih tehnologij (internet, mobilni telefon, interaktivna televizija, dlančniki itd.) se kaže tudi, da bodo spletne ankete v nekaj letih postale prevladujoči način zbiranja podatkov. Pri tem je njihov vpliv na kvaliteto in stroške razmeroma nejasen.

Vsekakor pa se je potrebno zavedati, da so stroški in napake (torej kvaliteta zbranih podatkov) medsebojno povezani. Čeprav ravno nizki stroški navadno veljajo za največjo prednost spletnega anketiranja, to ne drži vedno. Če želimo namreč npr. zvišati stopnjo odgovorov, kar dosežemo s tradicionalnimi metodami rekrutacije, se stroški močno povečajo. Podobno velja, da so verjetnostni internetni paneli zelo dragi za vzdrževanje. Stroškovno učinkovitost spletnih anket je zatorej potrebno oceniti v primerjavi z napakami.

Na drugi strani pa je potrebno imeti v mislih tudi to, da vedno večja dostopnost uporabnikov do interneta pomeni vedno manjše anketne napake, stroški pa so nizki v primerjavi z drugimi konvencionalnimi metodami. Velja na primer tudi, da se vzorčno napako zmanjšuje s povečevanjem velikosti vzorca, ker se s tem zmanjšuje verjetnost, da bo vzorec statistično značilno različen od populacije. V praksi je seveda velikost vzorca omejena s stroški anketiranja. Pri anketah po internetu je to le manjši problem, ker se stroški z velikostjo vzorca bistveno ne povečujejo.

1KA je na voljo popolnoma brezplačno in ponuja enostaven uporabniški vmesnik, ki omogoča izdelavo zelo kompleksnih vprašalnikov. Tako pomaga pri zbiranju kakovostnih podatkov tudi za zahtevnejše oblike anketnega zbiranja podatkov.

<< Nazaj na Spletno anketiranje

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.