Kombinirana metodologija

Kombinirana metodologija anketiranja združuje uporabo več metod anketiranja – telefonskega, poštnega, spletnega in osebnega (face-to-face) anketiranja – pri zbiranju podatkov za posamezno raziskavo. Vsaka izmed naštetih metod ima določene pomanjkljivosti in omejitve, zato se raziskovalci vedno bolj poslužujejo kombiniranih načinov anketiranja, saj le-to omogoči, da se izognemo pomanjkljivostim posameznih metod, kar privede do kvalitetnejših podatkov. Cilj kombiniranja metodologij anketiranja je pridobiti čim kvalitetnejše podatke pri nižjih stroških od navedenih individualnih metod.

Kombiniranje metod anketiranja lahko uporabimo v različnih fazah raziskave, v splošnem v fazi rekrutacije ali v fazi zbiranja podatkov. V prvem primeru gre za to, da je za rekrutacijo uporabljena drugačna metoda kot za zbiranje podatkov; v drugem pa za to, da se podatke zbira na različne načine. To npr. pomeni, da se uporabljajo različni načini anketiranja za različne faze anketiranja, za različne podvzorce, za različne valove zbiranja podatkov v panelnih raziskavah itd.

Poudarjamo tri ključne razloge za uporabo kombiniranja metodologij:

  • Kombinirana metodologija anketiranja daje uporabniku možnost, da izbira ali preklopi na metodo, ki mu bolj odgovarja. Ponujanje lastne izbire metode (telefon, pošta, osebno (face-to-face) ali splet) poveča verjetnost sodelovanja respondentov pri raziskavi. Tako zagotovimo reprezentativne rezultate, ki jih lahko posplošimo na populacijo glede na interese (npr. glede na raven dohodka, različne stopnje mobilnosti, različne življenjske stile, itd.);
  • Stroški anketne raziskave med drugim naraščajo s stroški dela in investicijami v nove tehnologije. Navadno je telefonski način anketiranja cenejši od osebnega anketiranja, poštno anketiranje pa cenejše od telefonske ankete. Tako so stroški za drug način anketiranja, ne glede na uporabljeno metodo, vedno nižji od posameznega načina anketiranja;
  • Preklop iz ene metode na drugo včasih pospeši zaključek anketiranja. Na primer, število telefonskih postaj omejuje hitrost telefonskega anketiranja. V veliki večini pospešimo proces anketiranja tako, da začnemo z vprašalniki, poslanimi po pošti, tiste, ki pa niso odgovorili, anketiramo po telefonu ali z osebnim anketiranjem.

Kombinirana metodologija anketiranja bistveno zniža stroške, prihrani čas za analizo, zbrani podatki pa so bolj reprezentativni.

1KA omogoča združevanje podatkov, pridobljenih z različnimi načini anketiranja. V osnovi je rešitev namenjena spletnemu anketiranju, uporabiti pa jo je mogoče tudi za vnos podatkov iz pisnih vprašalnikov ter za izvedbo telefonskega anketiranja. Tako je mogoče pridobiti kakovostnejše podatke pri nižjih stroških raziskovanja.

<< Nazaj na Spletno anketiranje

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.