PRIJAVA NA DOGODEK >>


PLENARNO PREDAVANJE


Razvoj metodologije spletnih anket in orodja 1KA – Dr. Vasja Vehovar

Predavanje bo podalo sistematičen pregled najpomembnejših novosti in trendov na področju spletnih anket. V drugem delu bodo predstavljene najpomembnejše novosti orodja 1KA: predvsem prehod na plačljivost www.1ka.si oziroma na uporabo brezplačne platforme 1ka.arnes.si (AAI), pa tudi glavne spremembe in izboljšave v preteklem letu.


SPOZNAVANJE ORODJA 1KA (SEMINARJI POTEKAJO VZPOREDNO)


Sistematičen pregled glavnih funkcionalnosti 1KA – dr. Gregor Čehovin

Seminar je namenjen informacijsko izkušenim uporabnikom, ki so se z orodjem 1KA že srečali ali imajo minimalne izkušnje z drugimi spletnimi orodji, in bi želeli pridobiti hiter ter celovit vpogled v nabor ključnih funkcionalnosti orodja 1KA. Na seminarju bomo sistematično pregledali vse najpomembnejše funkcionalnosti, ki jih uporabnik sreča pri kreiranju, testiranju in diseminaciji vprašalnika. Podrobneje bomo pregledali tudi možnosti v okviru pregleda, izvoza in analize podatkov. Prav tako bodo predstavljeni naročniški paketi 1KA.

Napredne in nove funkcionalnosti 1KA – asist. Miha Matjašič in Katja Zrim

Seminar je namenjen udeležencem, ki so že seznanjeni z osnovnimi funkcionalnostmi 1KA in jih zanimajo napredne možnosti oblikovanja vprašalnika, kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, večjezične ankete, statistične analize podskupin, analiza kakovosti odgovorov itd. Pregledali bomo tudi glavne novosti v razvoju zadnjega leta (naročniški paketi 1KA, mobilne prilagoditve).

Inštalacija, integracija, API in prilagoditve po meri – Peter Hrvatin

Seminar je namenjen organizacijam, ki jih zanimajo možnosti napredne interne rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno inštalacijo ali lastno (virtualno) domeno, ki omogočajo t. im. »white label« rešitev, nadzor nad uporabniki ipd. Predstavili bomo tudi vmesnike in integracijo z obstoječimi informacijskimi rešitvami, možnost izdelave dodatnih rešitev po meri (npr. poročila po meri, posebni moduli) ter uporabo protokola API, ki omogoča splošno povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani bodo nekateri uspešni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.


Seminar


Metodološki seminar – dr. Barbara Brečko

Metodološki seminar je namenjen vsem, ki jih zanima metodološki vidik oblikovanja vprašalnika. Predstavili vam bomo osnovne metodološke zakonitosti pri sestavljanju vprašalnikov in vam predstavili splošna načela s področja anketne metodologije. Naučili se bomo, na kaj moramo biti pozorni, ko sestavljamo spletni vprašalnik, da se čim bolj izognemo merskim napakam.   


<< Nazaj na DSA20 (30. 9. 2020)

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.