Plenarna predavanja


Uvodni nagovor - dr. Vasja Vehovar

Orisani bodo globalni trendi na področju spletnega anketiranja. Predstavljene bodo glavne novosti orodja 1KA in smeri nadaljnjega razvoja. Povzete bodo tudi funkcionalnosti 1KA, ki so bile razvite za potrebe zasebnosti (GDPR) na strani respondenta, na strani raziskovalca (avtorja anket), na strani aplikacije 1KA ter na strani strežniškega sistema.

Spletne ankete in GDPR uredba - dr. Benjamin Lesjak

V predavanju bodo obravnavani konkretni primeri dilem oziroma vprašanj, s katerimi se v luči zaostrene zakonodaje o zasebnosti (GDPR) srečujemo na specifičnem področju spletnih anket. V tem okviru bodo sistematično obravnavana najbolj tipična oziroma pogosta vprašanja, ki se pri tem porajajo. Polovica predavanja bo posvečena vprašanjem, ki jih lahko udeleženci sporočijo tudi vnaprej po emailu (help@1ka.si) ali preko omrežja Twitter #1KA_gdpr).


Spoznavanje orodja 1KA*


Sistematičen pregled glavnih funkcionalnosti 1KA - Gregor Čehovin

Seminar je namenjen informacijsko izkušenim uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA ali drugimi spletnimi orodji, in bi želeli pridobiti hiter ter celovit vpogled v nabor ključnih funkcionalnosti orodja 1KA. Na seminarju bomo sistematično pregledali vse najpomembnejše funkcionalnosti: tipe vprašanj, pogoje, oblikovanje vprašalnika, predogled in aktivacijo, objavo ankete in obveščanje, pregled podatkov, izvoz in uvoz podatkov, arhive (vprašalnika, podatkov, analiz in ankete), diagnostiko (avtomatske testne vnose in sistem komentarjev), statusno vrstico, osnovne analize ter kratek pregled naprednih modulov.

Napredne in nove funkcionalnosti 1KA - asist. Miha Matjašič in Katja Zrim

Seminar je namenjen udeležencem, ki so že seznanjeni z osnovnimi funkcionalnostmi 1KA in jih zanimajo napredne možnosti, kot so uporaba slovarja, naprednih pogojev, blokov, večjezične ankete, rekodiranje in izračuni spremenljivk, statistične analize podskupin, dvo- in več-dimenzionalne kontingenčne tabele ter analiza kakovosti odgovorov. Pregledane bodo tudi glavne novosti v razvoju zadnjega leta (modul panel, deljenje poročil, javne povezave v živo ipd.) ter napredne funkcionalnosti. Predstavili bomo tudi nastavitve in funkcionalnosti za izvedbo ankete, skladne z GDPR predpisi. 

Inštalacija, integracija, API in prilagoditve po meri - Peter Hrvatin

Seminar je namenjen organizacijam, ki jih zanimajo možnosti interne rabe sistema 1KA. V prvi vrsti gre za lastno inštalacijo ali lastno (virtualno) domeno, za vmesnike in integracijo z obstoječimi informacijskimi rešitvami, za izdelavo dodatnih rešitev po meri (npr. poročila po meri, posebni moduli) ter za uporabo protokola API, ki omogoča splošno povezovanje s sistemom 1KA. Prikazani bodo nekateri uspešni primeri tovrstnih integracij in nadgradenj.

Metodološki seminar - dr. Nejc Berzelak

Seminar je namenjen uporabnikom spletnih anket, ki želijo pridobiti vpogled v najpomembnejše metodološke izzive tega načina zbiranja podatkov. Predstavljena bodo ključna načela priprave in izvedbe spletnih anket s poudarkom na razumevanju in preseganju težav, povezanih z izključevanjem neuporabnikov interneta, pripravljenostjo za sodelovanje v spletnih anketah ter oblikovanjem spletnih vprašalnikov. Pozornost bo namenjena tudi metodološkim vidikom sodobnih trendov na področju spletnega anketiranja, vključno s spletnimi anketami na mobilnih napravah. Zadnji del seminarja bo namenjen vprašanjem, razpravi in izmenjavi izkušenj med udeleženci. 


*Seminarji potekajo vzporedno.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.