Dan spletnega anketiranja, četrtek, 27.11.2014, Fakulteta za družbene vede.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je prijava.

PRIJAVA DSA 2014 >>

Preliminarni program dogodka, PDF >>

08:00

Prijava, registracija in neformalna srečanja (pred veliko dvorano)

Trendi na področju spletnega anketiranja (Velika dvorana)

08:30

Metodološki, informacijski in uporabniški vidiki spletnih anket, dr. Vasja Vehovar

Najprej bodo pregledani globalni trendi na področju spletnega anketiranja. Nato bodo obravnavi trije izpostavljeni vidiki: integracija mobilnih naprav, merjenja kvalitete podatkov v realnem času ter problematika uporabniške izkušnje. Za navedene vidike bodo predstavljene tudi odgovarjajoče raziskave, novosti in bodoči razvoj 1KA.

Dr. Vasja Vehovar je redni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji in vodja razvoja 1KA. Njegova raziskovalna področja so predvsem statistika, anketna metodologija in indikatorji informacijske družbe.

Metodološki izzivi spletnih anket (Velika dvorana)

09:00

Potenciali jezikovnih tehnologij pri ustvarjanju spletnega vprašalnika, Ana Slavec

Pri postavitvi vprašanja je pomembna izbira besed in predstavljeni bodo preliminarni rezultati, ki kažejo vpliv razumljivosti vključenih besed na kakovost podatkov. Prikazan bo tudi prototip modula 1KA, ki nastaja v sodelovanju z Laboratorijem za umetno inteligenco IJS, kjer se v izdelovanje vprašanja vključujejo jezikovni korpusi in semantične leksikone. Na tej osnovi je uporabniku omogočen vpogled v primernost ubeseditev anketnih vprašanj.

Ana Slavec je mlada raziskovalka s področja spletnega anketiranja in doktorska študentka Statistike ter sodeluje pri razvoju jezikovnih tehnologij v aplikaciji 1KA.

09:20

Večopravilnost v spletnih anketah, Anže Sendelbah

Moderne tehnologije spodbujajo opravljanje več nalog hkrati (multitasking), kar je za spletne ankete lahko resen problem, saj lahko za to respondenti izvajajo krajše prekinitve anketiranja ali pa izvajajo vzporedno z npr. gledanjem TV ali klepetom v spletnih družbenih medijih. Prikazan je obseg večopravilnosti pri izpolnjevanju spletnih anket in metode za merjenje, ki se uporabljajo v 1KA.

Anže Sendelbah je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Statistike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

09:40

Prekinitve v spletnih anketah: meta študija, Gregor Čehovin

Spletne ankete je mogoče zlahka prekiniti (breakoff), kar je tudi zelo resen problem. Prikazan bo konceptualni okvir, ločevanje uvodne prekinitve in prekinitev v toku anketiranja, ter odgovarjajoči indikatorji. Problematika bo ilustrirana na primeru meta študije na osnovi 5.752 anket, izvedenih v 1KA, ki bo razkrila obseg in dejavnike prekinitev v spletnih anketah.

Gregor Čehovin je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Družboslovne informatike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

10:00

Odmor za kavo

Spletne ankete v kontekstu anketne metodologije (Velika dvorana)

10:20

Učinek načina spletnega anketiranja, dr. Nejc Berzelak

Na kompleksna ali občutljiva vprašanja (npr. uživanje kanabisa) lahko respondent v spletni anketi odgovori drugače, kot bi na isto vprašanje odgovoril v osebnem anketiranju. Identifikacija tega vpliva je nadvse pomembna, posebej v kombiniranih anketah. Žal pa je navedeni vpliv težko izolirati od ostalih učinkov implementacije (tehnologija, način vzorčenja, kontekst odgovarjanja itd.). Prikazan bo konceptualni okvir, metodološki pristop in ocene tega vpliva.

Dr. Nejc Berzelak je raziskovalec na Centru za družboslovno informatiko, FDV. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na oblikovanje spletnih vprašalnikov, analizo procesa odgovarjanja in učinke načina ("mode effect") spletnega anketiranja. Ima bogate izkušnje s tovrstnimi izobraževanji, metodologijo spletnega anketiranja predava pri več predmetih na FDV in na samostojnih delavnicah.

10:40

Nagovor in email vabilo v spletnih anketah, dr. Katja Lozar Manfreda

Vabilo v spletno anketo ima odločujoč vpliv na stopnjo sodelovanja. Predstavljeni bodo splošni dejavniki vabila, ki vplivajo na sodelovanje, nato pa bodo analizirane izkušnje na osnovi serije metodoloških eksperimentov, ki so obravnavali vlogo sponzorja, dolžine, itd. 

Dr. Katja Lozar Manfreda je predavateljica na FDV in prva doktorandka na svetu z disertacijo s področja spletnega anketiranja. Z raziskovanjem procesa spletnega anketiranja, posebej neodgovorov in metaanaliz, se ukvarja od leta 1998, ko je začela urejati prvo inačico osrednjega globalnega spletnega mesta o metodologiji spletnih anket Web Survey Methodology (WebSM.org).

11:00

Uporaba spletnih anket pri raziskovanju spletnih skupnostih, dr. Andraž Petrovčič

Pomembno področje uporabe spletnega anketiranja je raziskovanje spletnih skupnosti. V tem okviru sta pomembna vloga in položaj potencialnih anketirancev v teh skupnostih, ki lahko aktivno sodelujejo ali pa dogajanja spremljajo bolj ali manj pasivno. Nakazani bodo osnovi načini vzorčenja in rekrutacije anketirancev v spletnih skupnostih, ki lahko imajo za posledico razlike v stopnji sodelovanja in kakovosti odgovorov.

Dr. Andraž Petrovčič je docent za družboslovno informatiko, kjer sodeluje pri družboslovno-informatičnih in metodoloških predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških rešitev.

11:20

Odmor za kosilo

Vzporedne sekcije v več predavalnicah

12:15

1KA za začetnike

dr. Nejc Berzelak, Marjana Vrh

Predavalnica FDV-24, 25

Implementacija 1KA v organizacijah (Velika dvorana)

  • Iskratel, Aleksander Mali
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje, Darja Lavtar, NIJZ
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Valerij Dermol, MFDP
  • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, Malči Grivec, VŠUP
  • Evalvacijske ankete Univerze v Ljubljani, Barbara Brečko, CDI, FDV
  • Primer ankete za doktorsko disertacijo, Katja Prevodnik, CDI, FDV

13:15

Sistematičen pregled funkcionalnosti 1KA

Gregor Čehovin

Velika dvorana

Novosti in napredne funkcionalnosti 1KA

Petrovčič & Sendelbah

Predavalnica FDV-21

Lastna inštalacija in lastna domena

Vasja Vehovar

Predavalnica FDV-26

14:15

Zaključek delavnic in razprava

15:00

Konec dogodka

PRIJAVA DSA 2014 >>

Opisi vzporednih sekcij

1KA za začetnike

Delavnica je namenjena osebam, ki imajo minimalne izkušnje z izdelovanjem spletnih anket, poleg tega pa tudi sicer niso izkušene z računalniškimi aplikacijami. Delavnica se bo izvajala v računalniški učilnici, kjer bodo interaktivno predstavljene osnovne funkcionalnosti oblikovanja anketnega vprašalnika, njegove objave in osnovne analize.

Marjana Vrh je diplomantka Družboslovne informatike, ki sodeluje pri pomoči uporabnikov.

Sistematičen pregled funkcionalnosti 1KA

Delavnica je namenjena uporabnikom, ki že imajo minimalne izkušnje z orodjem 1KA, predvsem pa uporabnikom, ki imajo izkušnje z drugimi spletnimi orodji ali pa so informacijsko zelo izkušeni in bi želeli pridobiti hiter in celovit vpogled v nabor funkcionalnosti. Podan bo sistematičen pregled vseh ključnih vidikov 1KA: kreiranje vprašalnika, nastavljanje pogojev, prilagoditev oblike, vstavljanje logotipa v temo, priprava analiz in grafov, izdelava poročil po meri, objava in email vabila, arhivi in napredni moduli.

Gregor Čehovin je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Družboslovne informatike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

Pregled naprednih funkcionalnosti 1KA

Delavnica je namenjena udeležencem, ki so se že seznanjeni z 1KA in jih zanimajo napredne novosti, ki so bile v zadnjem letu vključene v to spletno orodje. Predstavljene bodo povsem nove storitve in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti, povezanih z oblikovanjem vprašalnika ter zbiranjem in analizo anketnih podatkov. Med razvojnimi novostmi bodo izpostavljene večjezične ankete, pregled registracijskega seznama, kombinirana tabela in spletna diseminacija rezultatov. Med nadgradnjami pa komentiranje in komuniciranje med uredniki ankete, napredno testiranja vprašalnika, pošiljanje e-poštnih vabil iz lastne domene, nastavitve forme in obvestil, oblikovanje prijavnih obrazcev, razbitje podatkov in rekodiranje spremenljivk ter oblikovanje statističnih poročil po meri ter multitabele. Podrobneje bodo predstavljene tudi nove funkcionalnosti diagnostike: parapodatki, neodgovor spremenljivke, uporabnost enot.

dr. Andraž Petrovčič je docent za družboslovno informatiko, kjer sodeluje pri družboslovno-informatičnih in metodoloških predmetih in je v razvoj 1KA vključen kot svetovalec za uporabniško izkušnjo in zasnovo naprednih metodoloških rešitev.

Anže Sendelbah je mladi raziskovalec s področja spletnega anketiranja in doktorski študent Statistike ter sodeluje pri razvoju aplikacije 1KA.

Lastna inštalacija

Srečanje je namenjeno uporabnikom in organizacijam, ki imajo oziroma jih zanima možnost interne rabe, integracije z obstoječimi informacijskimi rešitvami, inštalacija lastne virtualne domene (in s tem status managerja) ali lastne inštalacije (in s tem status administratorja), bodisi na strežniku 1KA bodisi na lastnem strežniku. Podan bo pregled prednosti in slabosti posamezne rešitve in izmenjane bodo izkušnje uporabnikov. Kot primer zelo učinkovite povezljivosti bo kratko predstavljena integracija 1KA z visokošolskim sistemom VIS za potrebe visokošolskih evalvacijskih anket.

Dr. Vasja Vehovar je redni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer poučuje tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji in vodja razvoja 1KA. Njegova raziskovalna področja so predvsem statistika, anketna metodologija in indikatorji informacijske družbe.

PRIJAVA DSA 2014 >>

Utrinki iz lanskega Dneva spletnega anketiranja >>

 

<< Nazaj na DSA14 (27. 11. 2014)​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.