Programska oprema

Programska oprema za izdelovanje spletnih anket se je razvijala z vzponom interneta. V grobem lahko rečemo, da se je razvijala v štirih fazah, kar smo že orisali.

V tehničnem smislu se je že na samem začetku razvoja orodij za izdelovanje spletnih anket pojavilo nekaj tipičnih tehničnih dilem.

  • Izdelava vprašalnika lahko poteka na strežniku ali pri naročniku, torej offline ali na spletu (online). V začetni fazi razvoja orodij za spletno anketiranje je bila zaradi počasnosti internetnih povezav edina alternativa offline izdelava vprašalnika, ki se je nato pognal, zložil in naložil na splet ter tam tudi aktiviral. Konec 90-ih pa so se že začele pojavljati rešitve, kjer se vprašalnik izdeluje direktno na spletu (online). Slednje ima vrsto prednosti, predvsem pa ta, da izdelovalcu ankete ni potrebnega nikakršnega nameščanja. Po drugi strani pa je spletni (online) način za dolge in kompleksne vprašalnike še danes, kljub uveljavitvi koncepta Web 2.0, razmeroma počasen in kompliciran. Kljub napredku tehnologije se namreč še danes praktično vsa profesionalna programska koda nasploh (katero kompleksni vprašalniki zahtevajo) še vedno piše v offline načinu, nakar se bolj ali manj sproti sinhronizira (če je programerjev več) in požene (kompilira) ter se nato aktivira na spletu. Gre torej za eno osrednjih nerešenih vprašanj orodij za izdelavo spletnih anket, saj spletne (online) rešitve kljub prijaznosti in enostavnosti še vedno ne omogočajo učinkovitega dela pri večjih, daljših oziroma kompleksnejših anketah.
  • Izvajanje vprašalnika na strežniku ali pri naročniku (npr. JavaScript). Presenetljivo je, da je bila navedena dilema prisotna že na samem začetku razvoja orodij za spletno anketiranje. Tako so že konec 90-ih let nekatera podjetja ponujala rešitve, pri katerih se je celotna anketa izvajala na strani naročnika, torej tam se je vprašalnik namestil, zbral podatke ter se na koncu poslal naročniku. Ob vrsti očitnih slabosti (nameščanje, problem prekinitev, pošiljanje) je osnovna prednost tovrstnega pristopa v tem, da pri izdelavi vprašalnika nismo vezani na HTML standarde, ampak imamo pri izdelavi aplikacije popolno svobodo. Z razvojem novih tehnologij in storitev (Flash, Ajax) pa tak pristop ni več tako aktualen.
  • Izbira programskega jezika. Na tem področju je videti, da visoko prevladuje PHP jezik, čeprav obstajajo tudi številne rešitve v okolju Dot.net in specializiranih jezikih (npr. Python).

Pomembna delitev programske opreme je njena odprtokodnost.

Seveda pa je potrebno programska orodja za spletno anketiranje opazovati v različnih segmentih oziroma na področju različnih tipov vprašalnikov.

  • Glasovanja so ankete z enim vprašanjem, ki jih srečujemo skoraj na vsaki spletni strani. Take ankete seveda ne zahtevajo kompleksnega programiranja, ampak le prijazne možnosti grafičnega prikaza rezultatov. Po drugi strani pa splošna rešitev ni tako zelo enostavna, saj je ključnega pomena integracija v spletno mesto naročnika (torej na način, da se anketa izvaja na delu spletne strani naročnika in ne na samostojni spletni strani ali pop-up oknu). Popolna integracija je namreč precej zapletena in jo omogoča le malo orodij.
  • Forme oziroma obrazci so ankete, običajno oblikovane na eni strani, in namenjene registracijam, prijavam itd. Tudi tu ne gre za zahtevne in kompleksne ankete. Večji izziv na tem področju je prijaznost aplikacij do uporabnikov. Poseben izziv je vmesnik, ki omogoča uporabniku (izdelovalcu ankete) fleksibilnosti pri razporejanju vprašanj na strani, pa tudi fleksibilnost pri oblikovanju. Ne povsem trivialno je tudi zagotoviti sprotno obveščanje o izpolnjeni formi, saj so filtri za neželeno pošto vse bolj strogi.
  • Ankete so osrednje aplikacije za zbiranje podatkov preko spleta. V tem okviru je ena osnovnih dilem zagotovitev prijaznega in učinkovitega sistema za izdelovanje pogojev in blokov, kar je posebej kritično pri daljših anketah. V tem pogledu se rešitve močno razlikujejo, od enostavnih do najbolj kompleksnih:
    • Orodja za razmeroma enostavne ankete, ki (ne nujno) omogočajo razmeroma enostavne pogoje in omejene funkcionalnosti pri večjem številu anket in urednikov;
    • Zmogljiva orodja, ki podpirajo večje organizacije, omogočajo izdelavo najbolj kompleksnih anket, kjer se izvaja veliko število anket hkrati in obstaja večje število (in tudi hierarhija) urednikov. Vse to zahteva dodatne rešitve upravljanja, nadzora in arhiviranja. Dodatno kompleksnost predstavljajo zahteve za integracijo z drugimi načini anketiranja (npr. telefonska anketa), podpora panelom in integracija z uporabniškimi potrebami (npr. spletne statistične analize, upravljanje s človeškimi viri, trženje, itd.).

<< Nazaj na Orodja za spletne ankete

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.