Spletne ankete v Sloveniji

V Sloveniji se je, podobno kot v drugih državah, z vzponom interneta hitro širilo tudi spletno anketiranje. V prvi fazi je šlo seveda za ankete tipa WWS 1.0, ki so jih izdelovali posamezni programerji.

V okviru orodij WWS 2.0 velja v Sloveniji izpostaviti dva zgodnja in inovativna projekta kompleksnih in zmogljivih orodij za spletno anketiranje, in sicer:

  • Podjetje CATI (danes Valicon.si) je v sodelovanju s CMI FDV imelo že leta 1996 razvito takrat eno najnaprednejših orodij (AutoCATI), ki je doživelo veliko priznanje tudi na mednarodnih konferencah (Intercasic, San Antonio 1996). Valicon omenjeno orodje za svoje potrebe razvija še naprej, tako za integracijo spletnih in telefonskih anket kot tudi za podporo internetnim panelom (JazVem). Dodati velja, da je njihovo orodje konceptualno offline, torej anketo izdelamo na svojem računalniku in jo nato naložimo na splet. Tovrsten pristop ima celo vrsto prednosti pri kreiranju daljših in kompleksnejših vprašalnikov, a tudi nekaj slabosti;
  • Zelo zgodaj, v začetku tega desetletja, je imelo izdelano podporo za spletne (in tudi ostale ankete) tudi podjetje RM Plus. Njihovo orodje Warp-It je bilo eno prvih zmogljivih orodij, ki je na splet prineslo celoten proces izdelave, spremljanja in analize. Za razliko od AutoCATI gre v tem primeru torej za orodje, ki je v celoti online.

Ostali večji izvajalci spletnih anket v Sloveniji imajo večinoma kupljene licenčne rešitve, npr. SawTooth (podjetje Aragon). Podobno velja tudi za večje, nekomercialne uporabnike, ki večinoma uporabljajo Blaise (Statistični urad, Center raziskovanje javnega mnenja FDV), pa tudi Global Park (FDV).

V ostalem pa manjši uporabniki k izdelavi spletnih anket pristopajo na naslednje načine:

  • Uporaba komercialnih spletnih rešitev, ki za nekaj ali nekaj deset evrov omogočajo razmeroma zmogljive spletne storitve, za manjše in enostavnejše ankete pa so te storitve celo brezplačne. Posebej pogosto naletimo na SurveyMonkey, Alchemer, QuestionPro, Crowdsignal, Wufoo, Typeform;
  • Okoli leta 2008 pa je bila na voljo tudi slovenska komercialna storitev izdelovanja spletnih anket SweetSurveys, ki je kasneje prenehala;
  • V slovenščino se vse bolj prevajajo tudi globalne rešitve, bodisi v celoti in z lastno domeno (npr. FluidSurveys, MySurvs) bodisi kot bolj ali manj (Google Translate) izčrpne možnosti izdelovanja anket v slovenščini;
  • Uporaba odprtokodnih programov, izmed katerih je posebej popularen LimeSurvey;
  • Izdelava anket z lastnimi programerji, kar je posebej pogosto v primeru enostavnih anket oziroma glasovanj, kjer mora biti anketa integrirana v spletno stran, vse pogosteje se v tem okviru uporablja tudi Flash;
  • Naročanje spletnih anket pri programskih hišah oziroma podjetjih, ki izdelujejo spletne strani in spletne aplikacije, čeprav nimajo za to razvite posebne platforme in anketo zato sprogramirajo kot novo ali samostojno rešitev, kar je seveda nesorazmerno drago;
  • Naročanje spletnih anket pri nekaterih programerjih specialistih, ki so izdelali poenostavljene lupine (WWS 1.0), na osnovi katerih dokaj hitro izdelajo razmeroma zahtevne spletne ankete.

<< Nazaj na Orodja za spletne ankete

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.