Lastna namestitev

Govorimo o namestitvi aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika (npr. podjetja), ki nato omogoča storitev spletnega anketiranja 1KA.

Poleg tega pa je mogoča tudi lokalna namestitev na osebni ali prenosni računalnik za 1KA off-line uporabo pri osebnem anketiranju (CAPI), kjer anketar vnaša odgovore respondenta v računalnik, česar na tem mestu ne obravnavamo.

V tem primeru dobi uporabnik – poleg siceršnjega statusa 1KA administratorja – še dodatni status tehničnega administratorja, ki mu omogoča funkcionalnosti sistemske administracije 1KA in nekatere druge možnosti.

Prednosti so v tem primeru predvsem popolna kontrola nad dostopom, tako v smislu oseb, ki imajo dostop, kot tudi v smislu zagotavljanja tehnične varnosti. Slednje je potencialno lahko tudi slabost, saj ima namenski in profesionalni strežnik 1KA morda večjo varnostno zaščito. Nadaljnja slabost je lahko tudi dejstvo, da se nadgradnje izvajajo le, ko 1KA izdela novo namestitveno verzijo, ter dejstvo, da so v primeru intervencij komplikacije bistveno večje.

Prednost je tudi, da lahko po dogovoru naročite tudi prilagojen dizajn vstopne strani, ki jo izdelamo v skladu z grafično podobo vaše organizacije. Prilagoditev vstopne strani je plačljiva

Tehnične podrobnosti namestitve na lastnem strežniku uporabnika so tukaj >>.

Opozoriti tudi velja, da v primeru, ko namestitev ni izvedena do popolnosti (statistični paket R ...), nekatere zahtevnejše funkcije ne delujejo.

Lastno namestitev lahko naročite, tako da izpolnite obrazec. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte kot je navedeno v pomoči >>.

Ločena namestitev administrativnega in uporabniškega vmesnika

V primeru posebnih potreb po varnosti dostopa se lahko izvede dvojna namestitev: 1KA se namesti na dva računalnika, enega na notranji in enega na zunanji mreži. Podatkovno bazo se namesti na notranjo mrežo, zunanjo namestitev pa se skonfigurira, da zapisuje v to bazo (brati pa iz nje ne more vsega – bere lahko le nujne zadeve, kot je npr. struktura vprašalnika). Iz zunanje namestitve pa se v celoti odstrani administrativni vmesnik.

Tako se na zunanjem vidijo vse ankete in nastavitve, ki so nastavljene prek notranje instalacije, saj se uporablja ista baza. V kolikor bi pa kdo želel pobrati podatke, iz zunanjega tega ne bi mogel narediti, saj nima pravice branja podatkov. Ker ima zunanji strežnik tudi svoj IP, nima pa administratorskega vmesnika, do slednjega torej ni mogoče dostopati. Predpostavka pa seveda je, da je notranji strežnik dobro zaščiten.

Lastne SMTP nastavitve za pošiljanje obvestil in email vabil

1KA omogoča pošiljanje email vabil preko eksternih SMTP poštnih sistemov z možnostjo sledenja odgovorom respondentom. Za pošiljanje vabil preko 1KA lahko vnesete SMTP nastavitve za lasten poštni strežnik. Za uspešno pošiljanje mora biti poljuben SMTP strežnik konfiguriran v skladu s siceršnjimi priporočili na tem področju (npr. pravilno nastavljena avtentikacija, ime strežnika, DNS itd.), za kar skrbijo sistemski administratorji. V primeru težav z nastavitvami vam svetujemo, da najprej preverite njihovo točnost pri vaši tehnični službi. V primeru nadaljnjih nevšečnosti se posvetujte z našo uporabniško podporo. Kompleksni primeri zahtevajo, da so v komunikacijo vpletene tudi tehnične službe. V izjemnih primerih, ko ima organizacija zelo velike težave pri vzpostavljanju lastnih SMTP nastavitev v aplikaciji 1KA, se lahko po predhodnem dogovoru uredi SMTP z nastavitvami 1KA strežnika.  

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.