Na 1KA spletnem strežniku, kjer sicer gostuje storitev spletnega anketiranja 1KA, se lahko izdela lastno inštalacijo s poljubno domeno ali poddomeno uporabnika (npr. 1ka.xxx.si, xxx.1ka.si, 1ka.podjetje.si, anketa.podjetje.si ali povsem poljubna domena npr. xxx.yyy.zz), kjer ima uporabnik status 1KA administratorja in s tem lastno registracijo, lastne baze in lastne ankete. Dodaja lahko tudi sistemske nastavitve (npr. vse nove ankete so privzeto v angleščini, ureja celotno spletno mesto). Ker je edini, ki do tega spletnega mesta lahko dostopa, se tu nahajajo izključno njegove ankete.

Pomembna prednost navedene možnosti je tudi izdelava lastne vstopne strani (v primeru virtualne domene uporabnik ne more oblikovati sam vstopno stran, lahko pa s tem vpliva na podobo organizacije, ki bi želela na svoji namestitvi in domeni imeti tudi npr. svoj lasten logotip in lastne novice).

Osnovna prednost 1KA namestitve so torej dodatne funkcionalnosti administratorja. Dovolj dobra je tudi ažurnost namestitve (včasih celo bolj ugodna, saj se izogne turbulencam in bugom vsakokratne nadgradnje, ki se najprej izvede na www.1ka.si), saj je nadgradnja hitra in enostavna. Na voljo je tudi enaka profesionalna strežniška podpora kot v primeru www.1ka.si, saj gre za isti strežnik. Vse morebitne težave je torej mogoče reševati kar najbolj hitro. Slabost so lahko določeni letni tehnični stroški, določen zamik in ne-avtomatičnost pri nadgradnjah, odsotnost avtomatskega zrcaljenja (kar je lahko predmet dodatnih dogovorov) in nekatere specifičnosti in omejitve pri dostopu do sistemskih nastavitev aplikacije 1KA ter seveda samega strežnika.

Lastno namestitev na 1KA strežniku lahko naročite med poslovnimi paketi, tako da izpolnite OBRAZEC >>. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte tako, kot je navedeno v pomoči >>.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.