Priporočila za pripravo in izvedbo spletnih anket

Oglejte si priporočila za pripravo in izvedbo spletnih anket, kjer je izpostavljenih nekaj najbolj tipičnih metodoloških vidikov, ki so v spletnih anketah pogosto spregledani.

Poudariti velja, da gre za obsežno in kompleksno metodološko problematiko s številnimi nerešenimi vprašanji. Splošna načela anketne metodologije veljajo tudi za spletno anketiranje, hkrati pa ta pristop poraja številne nove dileme. Ta priporočila so zato le kratek uvodni pogled v obravnavano področje, osredotočen predvsem na specifičnosti oblikovanja spletnega vprašalnika.

Nekaj preostalih priporočil se nanaša na izbor in vabljenje anketirancev ter zbiranje podatkov. Poglobljeno, bolj splošno in bolj specifično metodološko znanje ponujajo številna dela (knjige in članki) s področja anketne metodologije – nekaj takšnih je navedenih v zaključnem poglavju.

Priporočila za pripravo in izvedbo spletnih anket (PDF, 994 KB) >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.