Neupoštevanje splošnih načel družboslovnega raziskovanja

Družboslovna metodologija in anketno raziskovanje sta uveljavljeni stroki in znanstveni disciplini. Obstajajo številni učbeniki, strokovna združenja, študijski programi in predmeti na vseh stopnjah formalnega izobraževanja, kot tudi neformalno izobraževanje (tečaji), znanstvene in strokovne revije, konference in delavnice, itd.

Za res kvaliteten vprašalnik je zato potreben strokoven pristop, ki se kaže predvsem v naslednjem:

  • Izčrpnost, kompetentnost in temeljitost izdelave teoretičnih izhodišč;
  • Izpeljava procesa operacionalizacije in razvoja vprašalnika;
  • Poznavanje in razumevanje faz raziskovalnega procesa;
  • Upoštevanje etičnih standardov raziskovanja;
  • Pravilna ocena potrebnih človeških virov za izdelavo anketnega vprašalnika;
  • Realna ocena časa, potrebnega za razvoj in predvsem testiranje vprašalnika.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.