fbpx Enostavnost in jasnost jezika | 1KA
+
Ustvari anketo

Enostavnost in jasnost jezika

Osnovna načela oblikovanja vprašalnika običajno navajajo naslednje lastnosti, ki jih ima dobro oblikovano besedilo vprašanja:

  • Uporabljajo se enostavne besede, ne pa npr. redke besede, besede žargona, tehnični izrazi, tujke ipd.;
  • Stavčne strukture naj bodo čim bolj enostavne;
  • Vprašanje naj bo natančno, specifično in konkretno;
  • Opcije odgovorov naj bodo pri enodimenzionalnem vprašanju izčrpne in izključujoče (npr. moški/ženska), brez prekrivanj;
  • Izogibati se je treba besedam in stavkom z dvoumnimi pomeni;
  • Izogibati se je treba negacijam, posebej dvojnim negacijam;
  • Vprašanje ne sme napeljevati k enemu od možnih odgovorov.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​