Zgodovina anketnega raziskovanja je kratka, saj so se ankete začele sistematično in množično pojavljati šele v 20. stoletju. Resnejše vzorčne ankete so se pojavile šele v 30-ih letih 20. stoletja, pomembni premiki v statistični teoriji in raziskovalni praksi pa so se zgodili pred 2. svetovno vojno, ko so se splošno sprejela načela verjetnostnega vzorčenja in način zbiranja anketnih podatkov.

Sam razvoj je šel preko namenov anketnega raziskovanja:

  • Najprej so se izvajali razni vladni popisi (državna statistika), pri čemer je šlo za sistematično zbiranje podatkov o celotni populaciji s pomočjo standardiziranega vprašalnika;
  • Nato so se na prelomu 19. in 20. stoletja ankete že uporabljale za razumevanje družbenih problemov;
  • Sledilo je preučevanje "povprečnega človeka" s strani časopisov, kjer je prevladoval predvsem odnos do aktualnih javnomnenjskih vprašanj in volilne napovedi;
  • Kasneje pa so se ankete uveljavile tudi za preučevanje odnosa do izdelkov in storitev, torej za tržno raziskovanje.

<< Nazaj na Anketno metodologijo

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.